Projekt zakładał działania edukacyjne z zakresu partycypacji obywatelskiej skierowane do: mieszkańców, liderów społecznych, radnych, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.
Odbyły się m.in.:

  • szkolenia z zakresu partycypacji obywatelskiej dla 150 osób z województwa podlaskiego, obejmujące takie zagadnienia, jak: konsultacje społeczne, fundusz sołecki, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza;
  • konferencja „Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom”, w której były prezentowane zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące partycypacji publicznej w Polsce i za granicą;
  • publikacja pokonferencyjna z narzędziownikiem partycypacyjnym (link),
  • artykuły w prasie codziennej, upowszechniające wśród mieszkańców całego województwa podlaskiego podstawowe pojęcia z zakresu partycypacji, takie jak na przykład: konsultacje społeczne, dostęp do informacji publicznej, działalność w organizacjach pozarządowych.
  • dwie serie warsztatów partycypacyjnych, polegających na współtworzeniu i konsultowaniu konkretnych dokumentów, a mianowicie: rocznego programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz założeń do budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2015 r.

W ramach projektu powstał pierwszy w regionie internetowy portal do konsultacji społecznych www.konsultacje.soclab.org.pl, który jest wykorzystywany przez organizatorów konsultacji (w szczególności samorządy) jako narzędzie do zasięgania opinii zainteresowanych obywateli. Dotychczas za jego pośrednictwem przeprowadzono osiem procesów konsultacyjnych. Łącznie w działaniach w ramach projektu uczestniczyło bezpośrednio blisko 300 osób.

Termin realizacji: 2013

Grantodawcy: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Partnerzy: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku