Skip to content

Międzynarodowa Konferencja „Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy.”

27 października br. w Białymstoku odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona fińskim rozwiązaniom edukacyjnym. Dedykowana jest wszystkim osobom i środowiskom zainteresowanym edukacją.

Fiński model edukacji jest znany na całym świecie przede wszystkim dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zarówno z poziomu zarządzania oświatą, jak i metod edukacyjnych. Według Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment, w skrócie PISA) szkoły fińskie wykazują się jednym z najwyższych wskaźników poziomu umiejętności na świecie.

Również czytanie książek cieszy się dużą popularnością wśród fińskich dzieci i młodzieży. Znajduje to odzwierciedlenie w wysokich notach uzyskiwanych w czytaniu ze zrozumieniem i interpretacji czytanego tekstu. W tym wszystkim warte podkreślenia jest to, że w Finlandii w ciągu roku poświęca się na naukę, w porównaniu do innych krajów, relatywnie mało czasu. Proces nauczania jest mocno zindywidualizowany, nie ma klasówek czy sprawdzianów, a dzieci podchodzą do swojego pierwszego egzaminu dopiero na koniec swojej edukacji drugiego stopnia (ok. 16 r. ż.). Jeśli chodzi o kwestie zarządzania oświatą, w porównaniu z innymi państwami nadzór nad pracą wykonywaną w fińskich szkołach jest minimalny. Tradycyjne formy kontroli pracy nauczycieli takie jak szczegółowy program nauczania dla całego kraju, oficjalnie zatwierdzane materiały dydaktyczne czy tygodniowe plany pracy, przestały w fińskiej szkole funkcjonować pod koniec XX wieku. Pomimo tego, mówi się o fińskim cudzie edukacji. Jak to się stało? Co z fińskiego modelu warto zaadoptować w polskiej szkole?

Wszystkie te fakty są na tyle intrygujące, że chcemy przyjrzeć się z bliska fińskiemu modelowi edukacji i zastanowić się, na ile wybrane rozwiązania z tego modelu można zastosować w polskiej szkole. W trakcie konferencji zainaugurujemy polsko-fińską platformę wymiany wiedzy i inspiracji między nauczycielami i zarządzającymi edukacją. Chcemy, by opierała się ona przede wszystkim na wyjazdach studyjnych, webinariach i regularnych międzynarodowych spotkaniach w Polsce i Finlandii.

Wszelkie informacje o wydarzeniu oraz o zasadach uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.finskaedukacja.pl oraz na Facebooku.

Organizatorzy:

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Konsulat Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku

Patronat honorowy:

Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
Ambasada Finlandii

 Partnerzy:

Superbelfrzy
Edunews.pl

Patronat medialny:

Polskie Radio Białystok
TVP 3 Białystok

Partnerzy biznesowi:

T-Matic computerplus
Nina Rotach

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Udostępnij