Skip to content

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym

Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź”.

Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Pierwszy rozdział ekspertyzy dotyczy sposobów definiowania zjawiska niepełnosprawności, w drugim zaś – podjęto zagadnienie budowania potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeci rozdział raportu zawiera informacje dotyczące przyjętej metodologii badań, a czwarty prezentuje wyniki analiz zebranego materiału empirycznego w odniesieniu do oferty agencji zatrudnienia i jej klientów. Tematem piątego rozdziału pracy jest kondycja agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Motyw przewodni kolejnego rozdziału to otoczenie zewnętrzne agencji zatrudnienia. Ostatnia cześć raportu dotyczy rekomendacji wspomagających rozwiązywanie dylematów rozwojowych, przed którymi stoją agencje zatrudnienia.

Autorzy raportu: Andrzej Klimczuk (Wstęp; rozdziały I, II: 2.1-2.4, III-VII; wnioski i rekomendacje), Marcin Siedlecki (rozdziały I-II, IV-VII), Paulina Sadowska (rozdziały V-VII), Michał Sydow (rozdziały V-VII).
Koncepcja i nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem badania: Agata Gawska – Wiceprezes Fundacji, Bartosz Mioduszewski – Prezes Fundacji
Współpraca: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska
Recenzja naukowa: dr Katarzyna Roszewska

Raport na stronie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Udostępnij