Skip to content

Nowa publikacja o partycypacji obywatelskiej

W jaki sposób można usprawnić demokrację? Jak animować społeczność lokalną w kierunku większej aktywności obywatelskiej? Jedną z ważniejszych odpowiedzi na te pytania jest partycypacja obywatelska i idea governance, czyli demokratycznego współrządzenia, również – a może nawet zwłaszcza – na poziomie samorządowym. Pojęcie samorządu nie jest bowiem synonimem „władzy samorządowej”, ale „wspólnoty samorządowej”, czyli nas wszystkich.

Włączanie więc obywateli i obywatelek do procesu podejmowania decyzji jest jednym z najważniejszych wyzwań we współczesnej Polsce. Z tego powodu w projekcie „Laboratorium Obywatelskie”, którego elementem jest niniejsza książka, szczególna uwaga jest skupiona na relacji obywatele – władza lokalna. Celem niniejszej publikacji jest z jednej strony zdiagnozowanie stanu partycypacji obywatelskiej w Polsce, z drugiej – pokazanie możliwości jej efektywnego i twórczego wykorzystania na poziomie lokalnym. Takie postawienie problemu partycypacji wpisuje się w misję Fundacji SocLab, która skupia się przede wszystkim na łączeniu teorii z praktyką, na przekładaniu języka nauk społecznych na praktyczne narzędzia zmiany społecznej.

Z przyjemnością przedstawiamy nową książkę Fundacji  „Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom”. Została ona wydana w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do pobrania:

Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom

lab_obywatelskie_logo

Udostępnij