Skip to content

Nowy raport! Partycypacja publiczna w województwie podlaskim.

Niniejsza publikacja zawiera wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w 2014 roku przez zespół Fundacji „SocLab”. Badania zrealizowano na obszarze województwa podlaskiego od lipca do końca października 2014 roku. Diagnoza miała dwa podstawowe cele:
• przeanalizowanie, na ile jednostki samorządu terytorialnego w swoich rozwiązaniach statutowych oraz innych aktach prawa miejscowego uwzględniają zagadnienia partycypacji obywatelskiej (I część raportu),
•określenie stopnia, w jakim przedstawiciele administracji samorządowej w swojej codziennej działalności są otwarci na partycypację i włączają obywateli w podejmowanie decyzji, w szczególności w procesach konsultacji społecznych (II część raportu).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.

Partycypacja publiczna w wojewodztwie podlaskim – raport z badan

Rekomendacje z debaty w Białymstoku pobierz

Rekomendacje z debaty w Suwałkach pobierz

Rekomendacje z debaty w Łomży pobierz

Rekomendacje z debaty w Hajnówce pobierz

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

Udostępnij