Skip to content

Partycypacja Społeczna

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” podejmuje się organizowania procesów partycypacji społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych.

Konsultowanie strategii, programów i projektów publicznych z mieszkańcami i interesariuszami nie musi odbywać się tylko na drodze spotkań i wolnych wniosków. Zastosowanie profesjonalnych technik umożliwia poprawę komunikacji społecznej, osiągnięcie celów politycznych oraz uniknięcie konfliktów w społecznościach lokalnych.

Techniki konsultacji dobieramy odpowiednio do lokalnych warunków i tematyki omawianych spraw. Zapewniamy bezstronność i wypracowanie konstruktywnych rozwiązań.

Udostępnij