Skip to content

Poczuj chemię do nauki! – Inicjatywa naukowa białostockiej młodzieży.

Już 22 kwietnia w murach III Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Baczyńskiego odbędzie się Science Fair o wyjątkowej nazwie „Poczuj chemię do nauki”. Ta inicjatywa, realizowana przez młodzież z białostockich liceów, jest owocem zaangażowania grupy młodych pasjonatów nauki, którzy działają w ramach Youthstok – Białostockiego Inkubatora Inicjatyw Młodzieżowych.

To wyjątkowe wydarzenie będzie pełne inspirujących zajęć praktycznych i teoretycznych. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w konkursach, wykładach prowadzonych przez ekspertów z renomowanych instytucji naukowych, warsztatach oraz eksperymentach laboratoryjnych. Całość została zaplanowana z myślą o rozwijaniu zainteresowań naukowych oraz zachęcaniu młodzieży do dalszego pogłębiania swojej wiedzy.

Dzień Nauki jest owocem współpracy z wieloma partnerami, którzy wspierają edukację młodzieży i doceniają jej zaangażowanie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Centrum Nauki Kopernik, a wsparcie zapewniają również instytucje takie jak III Liceum Ogólnokształcące, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Instytut Chemii Organicznej PAN i Instytut Chemii Fizycznej PAN. Partnerami wydarzenia są także m.in. Młodzieżowa Rada Miasta Białystok, Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego oraz sklepy AstroMedia.pl i MegaDron.pl, drukarnia cyfrowa D3 Studio oraz Fundacja SocLab.

Warto zaznaczyć, że “Poczuj chemię do nauki!” jest realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Zespół składa się z trzech uczniów III LO (Zofii Kwietko-Bębnowskiej, Adama Dzienisika, Luizy Sangar) oraz uczennicy II LO (Julii Maksimowicz).

Wydarzenie powstaje w ramach programu Youthstok realizowanego przez Fundację SocLab. Program finansowany jest w ramach programu PROTEUS realizowanego przez Transatlantic Foundation i German Marshall Fund oraz współfinansowany przez Unię Europejską.
Program objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Radia Akadera.
Udostępnij