Skip to content

Akcelerator aktywności obywatelskiej

Opis i założenia projektu

Projekt „Akcelerator aktywności obywatelskiej” realizowany był od marca do listopada 2020 roku, w ramach partnerstwa Fundacji SocLab i Fundacji Otwarta Edukacja.

Celem projektu było zaktywizowanie społeczności szkolnych poprzez realizację szkolnego budżetu partycypacyjnego w ośmiu szkołach woj. podlaskiego oraz wzmocnienie jakości praktycznej edukacji obywatelskiej w woj. podlaskim.

Za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne były zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które zostały przeszkolone w trakcie dwóch zjazdów szkoleniowych. Następnie przy wsparciu merytorycznym ekspertów do spraw partycypacji, uczniowie przygotowali i przeprowadzili szkolne budżety partycypacyjne w swoich szkołach. Na ten cel każda ze szkół dysponowała funduszem partycypacyjnym w wysokości 2600 zł.

Rezultaty projektu zostały zaprezentowane w trakcie konferencji, jesienią 2020 roku. Jej celem było podsumowanie rezultatów projektu oraz przekazanie inspirującej wiedzy na temat edukacji obywatelskiej i możliwości jej rozwijania w szkołach.
W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy projektu, tj. zespoły koordynujące realizację szkolnych budżetów partycypacyjnych (uczniowie i nauczyciele), kadra zarządzająca, przedstawiciele samorządów odpowiadających za oświatę, instytucje wspierające placówki oświatowe itp.

Wydarzenie było realizowane w formule zdalnej i transmitowane w mediach społecznościowych.

Podstawowe informacje

  • projekt skierowany był do 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych
    z województwa podlaskiego
  • bezpośrednimi adresatami projektu byli uczniowie klas VII szkół podstawowych i klas I szkół ponadpodstawowych
  • zespoły uczniowskie i opiekunowie brali udział w dwóch zjazdach szkoleniowych
  • każda szkoła miała do dyspozycji fundusz partycypacyjny w wysokości
    2600,00 zł
  • każda szkoła otrzymała wsparcie ekspertów przez cały czas trwania projektu
  • na koniec projektu, rezultaty działań zostały zaprezentowane na konferencji online

Partnerzy projektu

Fundacja Otwarta Edukacja
Narodowy Instytut Wolności
Grantodawca / Źródło finansowania

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Fundacja SocLab oraz Fundacja Otwarta Edukacja rozpoczynają realizację projektu pod tytułem “Akcelerator aktywności obywatelskiej” (FIO...