Skip to content

Diagnoza kultury w Gródku

Fundacja SocLab przeprowadziła badania poświęcone zasobom i potencjałom mieszkańców gminy Gródek w zakresie kultury. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego w Gródku programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

W badaniu wykorzystano kilka metod i technik badawczych, co znajdzie odzwierciedlenie w strukturze raportu. W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana diagnoza wybranych wskaźników współczesnej kondycji kultury w Gródku na podstawie danych zastanych. Ta część pozostanie stosunkowo zwięzła, m. in. ze względu na fakt, że charakterystyka gminy i działającego w niej Centrum Kultury (GCK) została wyczerpująco opisana w niedawnym raporcie „Inicjatywy lokalne w Gminie Gródek. Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców” (2018). W raporcie z badania skupiono się więc przede wszystkim na danych, których nie wykorzystano wcześniej, to jest statystykach publicznych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny czy Krajowy Rejestr Sądowy oraz stronach internetowych opisujących lokalną sferę kultury.

Partnerzy

Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego w Gródku programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury

Grantodawca / Źródło finansowania

Narodowe Centrum Kultury

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów