Skip to content

Global Assembly

To pierwszy w historii panel obywatelski na temat zmian klimatycznych. Fundacja SocLab nawiązała współpracę z organizacjami, które zorganizowały panel. Na początku zostaliśmy wybrani do realizacji pilotażu (sierpień-wrzesień 2021), a następnie do realizacji całego panelu. W panelu barało udział tzw. Zgromadzenie Główne czyli wylosowana reprezentatywna grupa 100 osób z całego świata. W Polsce została wylosowany Białystok, z którego na drodze wypracowanej metodologii został wybrany uczestnik – pan Jan z Białegostoku.

Cała wylosowana populacja pracowała przede wszystkim w mniejszych grupach oraz regularnie spotykała się w pełnym gronie – 100 osób. Praca w panelu polegała na przejściu przez proces edukacyjny na temat kryzysu klimatycznego i ekologicznego w ujęciu globalnym. Następnie w dordze głębokiej deliberacji opracowano propozycje przedstawione na konferencji klimatycznej ONZ COP26 w listopadzie 2021 roku.

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów