Skip to content

JoinUs4Health

Głównym celem projektu jest zaangażowanie jak mieszkańców trzech miasta: Białegostoku, Greifswaldu i Rotterdamu do współpracy i współtworzenia badań naukowych dotyczących stanu zdrowia tych miejskich populacji. Jest to działanie w nurcie nauki obywatelskiej (Citizen Science). W ramach projektu Fundacja SocLab współpracuje przy takich zadaniach jak:

  • Powstanie i prowadzenie platformy internetowej do nauki obywatelskiej, poprzez którą mieszkańcy będą mogli w łatwy sposób podejmować komunikację z naukowcami, np. zadając pytania badawcze, dyskutując nad wynikami badań, tworzyć własne projekty naukowe. Będą tam działać grupy robocze społecznych naukowców (citizen scientists), którzy we współpracy z naukowcami zawodowymi będą mogli rozwijać swoje projekty naukowe. Platforma ma także zachęcać profesjonalnych naukowców z różnych dyscyplin do otwierania się wraz ze swoimi pomysłami badawczymi na mieszkańców miasta.
  • Moderacja Obywatelska Rada Naukowa w Białymstoku (Citizen Science Board), w której zasiadać będą przedstawiciele grup mieszkańców, naukowców, organizacji pozarządowych i lokalnych decydentów oraz biznesu. Rada będzie regularnie spotykać się celem podejmowania decyzji odnośnie rozwoju nauki obywatelskiej, dyskusji nad projektami grup roboczych działających na platformie internetowej. Rady będą również spotykać się w międzynarodowych zespołach.
  • Organizacja wydarzeń towarzyszących działaniom na platformie promujące naukę obywatelską np. Kawiarnie Naukowe, Festiwal Nauki i Zdrowia, warsztaty dla uczniów szkół średnich, warsztaty z Design Thinking dla organizacji pozarządowych.
Grantodawca / Źródło finansowania

JoinUs4Health jest finansowane przez Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 101006518.

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...