Skip to content

Kompetencje Przyszłości 4K – Program rozwojowy dla młodzieży

Kompetencje Przyszłości - szkolenie dla młodzieży, inicjatywy młodzieżowe

Program rozwojowy dla młodzieży: Kompetencje Przyszłości – 4K

Kompetencje Przyszłości – 4K to nowy program Fundacja SocLab skierowany do młodzież z Łap, Wasilkowa, Białegostoku i okolic. Ten wyjątkowy cykl szkoleń koncentruje się na rozwijaniu kluczowych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne, aby młodzieży mogła osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym.

Kompetencje przyszłości, takie jak komunikacja, kooperacja, kreatywność i krytyczne myślenie, stanowią umiejętności i zdolności niezbędne do przystosowania się do dynamicznie zmieniającego się świata. Te umiejętności dają młodzieży możliwość efektywniejszej komunikacji, odważniejszej pracy w grupach, skuteczniejszego rozwiązywania problemów oraz twórczego podejścia do wyzwań.

Program Kompetencje Przyszłości składa się z dwóch kluczowych etapów:

Cykl szkoleń: W czasie tego etapu uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności z zakresu komunikacji, kreatywności, kooperacji i krytycznego myślenia. To nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także do nawiązania cennych kontaktów i wspólnego rozwoju.

Tworzenie inicjatyw młodzieżowych: Po zakończeniu szkoleń każda grupa szkoleniowa będzie miała okazję zaprojektować i wdrożyć lokalną inicjatywę młodzieżową. Co więcej, każda z tych grup otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł na realizację swojego projektu.

Jak wziąć udział?

1️⃣ Wypełnij formularz zgłoszeniowy – LINK DO FORMULARZA
2️⃣ Prześlij zgłoszenie
3️⃣ Dołącz do programu, zdobądź nowe kompetencje i podejmij lokalną inicjatywę

Dla kogo?

  • Masz 14-19 lat: Program jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
  • Mieszkasz lub uczysz się w Wasilkowie, Łapach, Białymstoku i okolicach: Jeśli mieszkasz lub uczysz się w tych miejscowościach, to jesteś uprawniony do udziału.
  • Chcesz rozwijać komunikację, współpracę, kreatywność i krytyczne myślenie: Program pomoże Ci w rozwijaniu tych kluczowych umiejętności.
  • Chciałbyś podjąć lokalną inicjatywę społeczną: Naszym celem jest inspirowanie Cię do tworzenia pozytywnych zmian w Twojej społeczności lokalnej.

O CZYM?

W trakcie szkolenie zostaną zrealizowane następujące moduły szkoleniowe:
Moduł I Komunikacja i Kooperacja
Moduł II Kreatywność
Moduł III Krytyczne Myślenie
Moduł IV Rozwijanie Inicjatyw i lokalnych projektów młodzieżowych
Realizacja inicjatyw i prezentacja rezultatów (listopad – grudzień 2023)

GDZIE i KIEDY?

Szkolenia odbywają się równolegle w Łapach, Wasilkowie i Białymstoku w terminach podanych poniżej.

Wasilków – MOAK (daty: 7, 14,21, 28 październik; godz. 10.00 – 15.00) – REKRUTACJA TRWA
Białystok – miejsce zostanie potwierdzone niebawem (daty: 14, 21, 28, październik i 4 listopad; godz. 11.30 – 15.30) – REKRUTACJA TRWA
Łapy Miejski Dom Kultury REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

W dzisiejszym dynamicznym świecie rozwijanie kompetencji przyszłości staje się niezwykle istotne. Komunikacja, kooperacja, kreatywne myślenie i krytyczne myślenie to umiejętności, które stanowią kluczowy fundament naszej przyszłości. Dlaczego są one tak istotne?

Komunikacja pozwala nam skutecznie przekazywać nasze pomysły, rozumieć potrzeby innych i budować trwałe relacje. W świecie, gdzie informacje przemieszczają się szybciej niż kiedykolwiek, umiejętność klarownego wyrażania myśli staje się nieodzowna.

Kooperacja to zdolność do pracy w zespole i osiągania wspólnych celów. Współpraca jest niezbędna zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, gdzie coraz częściej rozwiązujemy skomplikowane problemy razem z innymi.

Kreatywne myślenie pozwala nam wyróżnić się i rozwiązywać trudne wyzwania. Innowacyjne myślenie i generowanie nowych pomysłów są kluczowe dla rozwoju i konkurencyjności.

Krytyczne myślenie umożliwia nam analizę informacji, podejmowanie świadomych decyzji i zrozumienie złożonych problemów. W erze fake newsów i informacyjnego szumu umiejętność krytycznego myślenia jest bezcenna.

Na zgłoszenia do programu czekamy do 25 września za pomocą formularza LINK TUTAJ

Udział w programie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona.

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”

Partnerzy projektu

Grantodawca / Źródło finansowania

Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów