Skip to content

Partycypacja w Hajnówce

Fundacja SocLab jest partnerem merytorycznym Miasta Hajnówka odpowiadającym za wsparcie procesów partycypacyjnych w projekcie „Hajnówka od Nowa Zielona Transformacja”, który jest realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny i finansowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014 – 2021. Do zadań fundacji należy zaplanowanie, przeprowadzenie i ewaluacja działań włączających mieszkańców, m.in. powstania miejsc aktywności mieszkańców, stref spokojnych myśli w szkołach, murali.

Partnerzy projektu

Linki do materiałów

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów