Skip to content

Szkolny budżet partycypacyjny w Białymstoku

Fundacja SocLab organizuje dla szkół publicznych realizujących szkolny budżet partycypacyjny (SBP) w szkołach ponadpodstawowych w Białymstoku cykl szkoleń i udziela wsparcia eksperckiego.
Szkolenia i wsparcie eksperckie organizowane przez Fundację SocLab mają na celu przygotowanie białostockich szkół do sprawnego przeprowadzenia procesu SBP, który rozpocznie się we wrześniu 2024 r.
Dzięki współpracy z Miastem Białystok, uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać z następującego wsparcia edukacyjnego:

1. Szkolenie wstępne dla koordynatorów Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w szkołach.
Data: 28 maja 2024
Czas trwania: 10.00-14.00
Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3
Cel szkolenia: W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co to jest szkolny budżet partycypacyjny, poznają przebieg całego procesu w szkołach, oraz jakie wartości niesie ze sobą realizacja SBP. Zostanie omówiony regulamin i założenia zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczące Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w roku szkolnym 2024/2025.
2. Warsztaty planowania SBP – część I
Data: 11 czerwca 2024
Czas trwania: 10.00-14.00
Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3
Cel warsztatów: Podczas tych warsztatów uczestnicy zaplanują kolejne etapy realizacji SBP w swojej szkole krok po kroku, przymierzą się do przygotowania kampanii informacyjnej, edukacyjnej i generowania pomysłów oraz zgłaszania projektów.
3. Warsztaty planowania SBP – część II
Data: wrzesień 2024
Miejsce: do ustalenia
Cel warsztatów: Uczestnicy dowiedzą się jak poprawne przeprowadzić weryfikację projektów, kampanię promocji projektów oraz organizację głosowania. Porozmawiamy również o ewaluacji SBP.
4. Wsparcie eksperckie
Okres realizacji: sierpień – grudzień 2024
Oferujemy średnio 5 godzin wsparcia eksperckiego na szkołę – w formie konsultacji mailowych, telefonicznych, spotkań bezpośrednich. W ramach wsparcia możliwy jest udział doświadczonej eksperta/tki Fundacji SocLab w spotkaniach zespołu szkolnego realizującego SBP, przekazywanie materiałów edukacyjnych, w tym scenariuszy zajęć, prezentacji itp. Zadaniem ekspertki jest pomoc koordynatorom SBP w szkołach we wdrożeniu społeczności szkolnej w proces, przygotowanie akcji informacyjnej, przeprowadzenie naboru projektów i ich weryfikacji, zorganizowanie głosowania i poprzedzającej je kampanii promocji projektów.
5. Forum Edukacji Obywatelskiej
Podsumowaniem projektu będzie IV Forum Edukacji Obywatelskiej, które będzie przestrzenią do sieciowania i przedstawienia wniosków z realizacji I edycji białostockiego SBP.

Grantodawca / Źródło finansowania

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Białystok i Fundacji SocLab w ramach projektu „Szkolny budżet partycypacyjny – szkolenia i wsparcie.”

Miasto Białystok

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów