Skip to content

Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych

Youthstok Białostocki Inkubator Inicjatyw

Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych to unikalny program skierowany do młodych osób z pasją i zaangażowaniem, którzy pragną wpływać na swoje otoczenie i tworzyć pozytywne zmiany w społeczności lokalnej. Projekt Youthstok składa się z trzech głównych etapów, oferujących młodzieży wsparcie, edukację oraz możliwość realizacji własnych inicjatyw społecznych.

Pierwszy etap to Maraton Projektów, który stanowi intensywną i pełną inspiracji sesję, gdzie uczestnicy mają okazję rozwijać swoje pomysły i tworzyć innowacyjne projekty społeczne. Podczas tego wydarzenia, uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje koncepcje przed jury, które wyłoni pięć najlepszych drużyn.

Drugim etapem jest rozwój kompetencji, który obejmuje trzydniowe szkolenie wyjazdowe. Podczas tych warsztatów młodzi działacze będą mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności, zdobycia nowej wiedzy oraz nauki skutecznego wdrażania swoich inicjatyw.

Trzeci etap to faza realizacji projektów, gdzie wybrane zespoły będą mogły wdrożyć swoje pomysły w życie. Każdy zespół otrzyma wsparcie w postaci mentorskiej oraz finansowej. Całkowita pula nagród wynosi 15000 PLN, z czego każdy zespół otrzyma 3000 PLN na realizację swojej inicjatywy.

Wspieranie inicjatyw młodzieżowych jest kluczowe dla rozwoju społeczności lokalnych oraz budowania aktywnego obywatelstwa wśród młodych osób. Młodzież dysponuje nie tylko świeżym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość, lecz także ogromnym potencjałem do kreatywnego myślenia i podejmowania innowacyjnych działań. Poprzez angażowanie się w projekty społeczne, młodzi ludzie uczą się współpracy, odpowiedzialności oraz rozwijają ważne umiejętności przydatne w życiu zawodowym i społecznym. Ponadto, inicjatywy młodzieżowe mogą przyczynić się do rozwiązania lokalnych problemów społecznych, promować wartości takie jak równość, tolerancja czy aktywność społeczna, a także inspirować innych do działania. Dlatego też wsparcie programów takich jak Youthstok jest nie tylko inwestycją w przyszłość młodych ludzi, lecz także inwestycją w lepszą przyszłość naszych społeczności.

Youthstok jest finansowany w ramach programu PROTEUS, realizowanego przez Transatlantic Foundation i German Marshall Fund oraz współfinansowany przez Unię Europejską. Program objęty jest również honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Radia Akadera.

Grantodawca / Źródło finansowania

Program jest finansowany w ramach programu PROTEUS realizowanego przez Transatlantic Foundation i German Marshall Fund oraz współfinansowany przez Unię Europejską. Program objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym Radia Akadera.

na obrazku jest flaga Unii Europejskiej i formuła Współfinansowane przez Unię Europejską

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów