Skip to content

Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych

Youthstok Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych

Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych to program stworzony przez Fundację SocLab we współpracy z Miastem Białystok oraz European Municipalists Network. Jego celem było wzmocnienie młodych ludzi w mieście, zapewniając im narzędzia, zasoby i wsparcie do realizacji ich pomysłów na działania społeczne. Program dążył do zaangażowania młodzieży w procesy podejmowania decyzji, rozwijania kompetencji oraz skutecznego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Program składał się z dwóch faz:

  1. Hackathon: Pierwsza faza obejmowała maraton projektów młodzieżowych, w którym siedem drużyn rywalizowało, prezentując swoje inicjatywy. W tym wydarzeniu wybrano trzy zwycięskie projekty.
  2. Realizacja zwycięskich projektów: Druga faza skupiała się na realizacji trzech zwycięskich projektów przy wsparciu mentorów. Zespoły otrzymały wsparcie, warsztaty i finansowanie od Fundacji SocLab oraz Europejskiej Sieci Municypalistów.

W ramach programu wybrano trzy inicjatywy młodzieżowe, które zostały wdrożone na przestrzeni maja i czerwca.

  1. BOjestOK – „BOARD-GAME-MANIA”: Inicjatywa ta miała na celu stworzenie przestrzeni, gdzie młodzi ludzie z miasta mogliby spotykać się, współdziałać i grać w gry planszowe, rozwijając przy tym relacje społeczne i umiejętności pracy zespołowej wśród młodzieży.
  2. EKOnówki – Warsztaty DIY i Upcycling: Ta inicjatywa miała na celu podniesienie świadomości na temat zrównoważonej mody i dostarczenie praktycznych rozwiązań na rzecz ograniczenia odpadów poprzez kreatywne techniki upcyklingu.
  3. Neofici – Podcast „Pogadajmy O”: Ta inicjatywa skupiła się na tematach związanych z zdrowiem psychicznym, szczególnie depresją wśród młodych ludzi. Zespół stworzył podcast, mający na celu podniesienie świadomości i udzielenie wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym.

W efekcie, program zaangażował 25 młodych ludzi w hackathonie i 11 osób w realizacji zwycięskich inicjatyw. Ponadto,  15 wolontariuszy zostało zaangażowanych w projekty, a 65 młodych ludzi uczestniczyło we wszystkich trzech inicjatywach.

Podsumowując, program Youthstok uwypuklił wzrastające zainteresowanie i rozpoznawalność kwestii młodzieżowych w mieście, potrzebę większej liczby możliwości dla młodzieży w zakresie aktywności społecznych oraz zaangażowania w lokalne inicjatywy oraz konieczność dostosowania podejścia do zaangażowania młodych i realizacji projektów. Dodatkowo, program Youthstok pokazał ogromny potencjał młodych ludzi i podkreślił wagę ich wzmocnienia oraz wsparcia w celu pozytywnego wpływu na społeczność.

Grantodawca / Źródło finansowania

Zadanie zostało sfinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku oraz z grantu European Municipalist Network https://municipalisteurope.org/

Kontakt do koordynatora / koordynatorów

Powiązane aktualności

Loading...
Brak powiązanych artykułów