Skip to content

Przepis na udane konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to pojęcie coraz częściej słyszane w wielu miejscowościach w Polsce. Czy wszyscy jednak rozumiemy je jednakowo? Czy wiemy, jak w praktyce wyglądają, czemu służą? Jak powinny wyglądać, by mogły stać się skutecznym narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji?

Nowa publikacja Fundacji SocLab przygotowana w formie praktycznego poradnika odpowiada na postawione wyżej pytania.
Pierwsze dwa rozdziały mają na celu przedstawienie modelowych rozwiązań prawnych związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych w gminach. Na początku jest omawiany statut gminy, w szczególności te jego fragmenty, które odnoszą się do różnych narzędzi partycypacji obywatelskiej, m.in. do konsultacji społecznych, referendum lokalnego, inicjatywy uchwałodawczej. Drugi rozdział zawiera propozycje wytycznych do
regulaminu konsultacji społecznych, czyli aktu prawa miejscowego opisującego procedurę ich inicjowania i prowadzenia. Obie te części korespondują z zapisami sformułowanymi w Kanonie Lokalnych Konsultacji Społecznych – dokumencie opracowanym przez grono osób z różnych środowisk: ministerstw, urzędów, związków i jednostek samorządowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych, określającym standardy oraz zasady, zgodnie z którymi powinny być organizowane konsultacje społeczne. Rozdział trzeci to praktyczny poradnik, który krok po kroku opisuje, jak tego typu inicjatywy poprowadzić, aby były one udane.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do popularyzacji problematyki konsultacji społecznych oraz okaże się źródłem dobrych wzorców dla samorządów.

Do pobrania: Przepis na udane konsultacje

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

Udostępnij