Skip to content

Publikacja „Seniorzy partycypują”

Publikacja „Seniorzy  partycypują”

„Tworzenie polityki senioralnej nie może obyć się bez diagnozy potrzeb seniorów i wiedzy na temat ich aktualnej aktywności. W niniejszej publikacji podjęliśmy się zadania opisania aktywności seniorów w Białymstoku, zwłaszcza w aspekcie ich partycypacji obywatelskiej i społecznej. Główne pytania, które zadaliśmy w badaniach dotyczyły przede wszystkim kwestii partycypacji obywatelskiej seniorów rozumianej jako zaangażowanie mieszkańców w działanie demokratycznych struktur państwa i wspólnoty samorządowej. Przyjętymi wskaźnikami tego rodzaju aktywności były: uczestnictwo w wyborach, konsultacjach społecznych i budżecie partycypacyjnym, poczucie wpływu na wydarzenia w mieście i na osiedlu, zainteresowania się działaniami władz lokalnych.

Drugim ważnym przedmiotem badań powiązanym z partycypacją obywatelską jest aktywność społeczna osób starszych. Często używa się tutaj pojęcia partycypacji społecznej (wspólnotowej, horyzontalnej), która jest definiowana jako udział jednostek w działaniach zbiorowych podejmowanych w swoich społecznościach na rzecz innych osób lub tzw. dobra wspólnego. Aktywność społeczna w tym kontekście jest powiązana z uczestnictwem w organizacjach pozarządowych, wspólnotach mniej formalnych (np. parafialnych) czy działaniach podejmowanych indywidualnie (pomoc sąsiedzka).” [fragment z raportu]

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem z badań na temat aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych w Białymstoku. Badania realizowano od czerwca do końca września 2014 roku.

Druga część publikacji pt. „Inspiracje” to opisy ciekawych i twórczych działań realizowanych w różnych miastach Polski związanych z aktywizacją społeczną i obywatelską osób starszych.

Publikacja „Seniorzy partycypują”

Zał. 1 Kwestionariusz do badań PAPI

Zał. 2 Zestawienie analizowanych dokumentów

seniorzy_loga_A4_kolor_drukarka_web

Udostępnij