Skip to content

Rady seniorów w działaniu. Rekrutujemy aktywnych seniorów!

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu RADY SENIORÓW W DZIAŁANIU, którego celem jest wzmocnienie istniejących rad seniorów w województwie podlaskim, a także wsparcie dla grup, które chciałaby radę seniorów zainicjować w swojej gminie.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia z województwa podlaskiego, które:

– są członkami rad seniorów i chcą zdobyć nowe umiejętności, aby ich rada seniorów skuteczniej działała na rzecz osób starszych oraz rozwijała partnerską współpracę z samorządem

– działają w środowisku seniorów i chcą, by w ich gminie powstała rada seniorów, która będzie podejmować inicjatywy na rzecz osób starszych (grupy inicjatywne).

Co oferujemy w ramach projektu?

  1. Wsparcie szkoleniowe – spotkania każdej z grup z ekspertami w celu dokonania diagnozy sytuacji i potrzeb seniorów w gminie, udział w dwudniowym szkoleniu w Białymstoku na temat funkcjonowania rad seniorów.
  2. Wsparcie eksperckie – realizacja BONU EDUKACYJNEGO w wysokości 1500 zł na dowolnie wybrany rodzaj pomocy eksperckiej dla istniejącej rady seniorów lub dla grupy inicjatywnej.
  3. Wsparcie doradcze – stałe wsparcie i opieka ze strony animatorów z Fundacji SocLab.
  4. Udział w trzydniowej wizycie studyjnej do Trójmiasta, Warszawy i Legionowa, służącej zapoznaniu się z doświadczeniami aktywnych rad seniorów i współpracy z samorządem lokalnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu, rady seniorów w województwie podlaskim wzmocnią się, a doświadczenie osób starszych jeszcze bardziej będzie służyć innym!

Zgłoszenia maksymalnie 5-osobowych grup seniorów reprezentujących istniejącą radę seniorów  lub grupę inicjatywną  przyjmujemy do 4 kwietnia br. (wtorek) drogą elektroniczną i pocztą.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt z organizatorem:

Agnieszka Maszkowska, email: a.maszkowska@soclab.org.pl, tel. +48 731 205 213

Biuro: ul. Cieszyńska 3 a lok. 402, 15-371 Białystok

Informacja o projekcie

 

Udostępnij