Skip to content

Regionalna Sieć Praktyków Partycypacji

Podczas Forum Praktyków Konsultacji  dnia 4 marca br. Fundacja SocLab zainicjowała Regionalną Sieć Praktyków Partycypacji zrzeszającą przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych zainteresowanych upowszechnianiem partycypacji obywatelskiej w społecznościach lokalnych, posiadających doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych. Sieć ma charakter regionalny, ale jest otwarta na osoby i instytucje z obszaru północno-wschodniej Polski. Deklarację uczestnictwa podpisało 13 osób.

Główne założenia

 • Sieć pełni rolę edukacyjną i informacyjną, służy do wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami w zakresie narzędzi partycypacji takich jak m.in. konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, fundusz sołecki, referendum.
 • Sieć wpływa na stosowanie standardów konsultacji  w samorządach – edukuje, upowszechnia, pokazuje dobre przykłady, wyraża opinie i stanowiska.
 • Sieć inicjuje i prowadzi dyskusję o stanie obywatelskiej aktywności w regionie.

W jaki sposób pracuje Sieć?

Sieć spotyka się min. 2 razy w roku, dyskutuje o stanie partycypacji w regionie i kraju. Członkowie Sieci uczestniczą w ogólnopolskich spotkaniach praktyków partycypacji / w tym roku w Forum Praktyków Partycypacji organizowanym w dniach 2-3 czerwca w Warszawie przez Pracownię STOCZNIA.

Dlaczego warto przyłączyć się do Sieci?

Sieć to:

 • Kontakt z praktykami – osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych
 • Dostęp do aktualnych informacji o ważnych i ciekawych zagadnieniach z zakresu partycypacji w kraju i w regionie – newsletter min. 6 razy w roku
 • Możliwość korzystania z portalu do konsultacji społecznych online prowadzonego przez Fundację
 • Możliwość prezentowania własnych doświadczeń poprzez Mapę Partycypacji na stronie www.konsultacje.soclab.org.pl
 • Możliwość doradztwa ze strony Fundacji SocLab przy planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji konsultacji społecznych
 • Możliwość realizacji wspólnych działań, projektów, wydarzeń etc.

Kierunki rozwoju sieci

 • Konkurs na najbardziej partycypacyjny samorząd
 • Wspólne spotkania/fora/konferencje o wymiarze ogólnopolskim – szukanie nowych rozwiązań (np. korzystanie z praktyk zagranicznych)
 • Cykliczne organizowanie Technologicznych Laboratoriów Partycypacji – spotkań, których celem będzie powiązanie tematu pratycypacji z nowymi technologiami. Chcielibyśmy, by efektem laboratoriów były: zwiększenie efektywności działań partycypacyjnych poprzez wzrost wiedzy i umiejętności korzystania z nowych technologii wspomagających te działania. Dodatkowym efektem mogłyby być wypracowane nowe rozwiązania technologiczne (np. aplikacje), które byłyby przydatne i stanowiłyby źródło innowacji w tym zakresie.
 • Udział w opiniowaniu/zgłaszanie nowych propozycji rozwiązań prawnych i legislacyjnych
 • Inne działania zaproponowane przez członków Sieci

Wszystkich praktyków partycypacji, zapraszamy do przyłączenia się do nas.Pobierz deklarację i prześlij na adres: Fundacja SocLab, ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok

Pobierz prezentację przedstawiająca ideę i założenia Sieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij