Od listopada 2016 roku Fundacja realizuje działania partycypacyjne i konsultacje społeczne (m.in. warsztaty, spacery badawcze, spotkania, panele eksperckie) w ramach opracowywania programu rewitalizacji w mieście Hajnówka (woj. podlaskie).

Termin realizacji: 2016-2017

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Hajnówce w ramach konsorcjum z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i firmą S&H Consulting