Od stycznia 2017 roku Fundacja realizuje działania partycypacyjne i konsultacje społeczne (m.in. warsztaty, spacery badawcze, spotkania, debaty, badania ilościowe i jakościowe) w ramach opracowywania programów rewitalizacji w Sejnach i Wasilkowie (woj. podlaskie).

Termin realizacji: 2016-2017

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Sejnach, Urząd Miejski w Wasilkowie
w ramach konsorcjum z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i firmą S&H Consulting