Skip to content

„Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”

W imieniu Fundacji Aktywizacja oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszamy na konferencję poświęconą niepublicznym agencjom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”.

Dyskusja będzie opierać się o raport opracowany z inicjatywy Fundacji Aktywizacja przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie http://aktywizacja.org.pl/biblioteka/badania-i-analizy

Główne pytania i problemy do dyskusji  w czasie konferencji:

  • Jak realizować prawo osób niepełnosprawnych do pracy gwarantowane przez Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych?
  • Jaką rolę odgrywają i powinny odgrywać niepubliczne agencje zatrudnienia w otwieraniu rynku pracy dla osób niepełnosprawnych?
  • Jak przedstawia się współpraca między niepublicznymi agencjami zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami a publicznymi służbami zatrudnienia, administracją publiczną oraz pracodawcami?
  • Jak wspólnie skutecznie działać na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

 

Konferencja odbędzie się 17 października 2013 roku w godzinach 11:00 – 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok).

Do uczestnictwa w debacie zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tematyką zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 11 października 2013 r.: Angelika Muciuś – telefonicznie 85 679 26 65, 509 662 672 lub elektronicznie na adres angelika.mucius@idn.org.pl

Wszystkie wystąpienia będą tłumaczone na język migowy.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Podlaski, Pan Maciej Żywno.

Polskie Radio Białystok oraz portal bialystokonline.pl objęły wydarzenie patronatem medialnym. Opiekę medialną nad wydarzeniem sprawuje TVP SA Oddział w Białymstoku.

Udostępnij