Skip to content

Rozpoczynamy realizację projektu „Seniorzy partycypują”. Potrzebni wolontariusze!

fotografia1

Projekt Seniorzy partycypują jest kompleksowym programem badawczo-edukacyjnym, którego celem jest upowszechnienie partycypacji społecznej i obywatelskiej wśród mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia. Dzięki działaniom edukacyjnym zamierzamy wpływać na zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości w zakresie dostępnych narzędzi partycypacji. W ten sposób zamierzamy przygotować seniorów do udziału w kształtowaniu polityk publicznych, np. poprzez powołanie miejskiej rady seniorów.
Ważną częścią działań jest pilotaż działań animacyjnych związanych z partycypcją obywatelską wśród starszych mieszkańców na osiedlach, którego tematem będzie budżet obywatelski. Nie chcemy się bowiem zatrzymywać na prostym przekazaniu informacji – chcemy zainicjować, wspierać i animować
oddolne działania społeczne seniorów, wpisujące się w pratycypację obywatelską. Przeprowadzone w projekcie badania akywności społecznej i obywatelskiej osób starszych w Białymstokui rekomendacje z nich wynikające posłużą do świadomego kształtowania polityki miejskiej sprzyjającej włączaniu seniorów w życie społeczne i publiczne.

Już teraz zapraszamy do współpracy wolonariuszy i wolontariuszki – osoby, które włączą się w działania animacyjne związane z budżetem obywatelskim na jednym z białostockich osiedli. Spotkanie informacyjne odbędzie się 7 maja 2014 roku o godzinie 12.00 w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przy ul. Świętojańskiej 22. Czekamy na Was!

Kontakt do koordynatorki:

Agnieszka Maszkowska

tel. 731205213

email: a.maszkowska@soclab.org.pl

Udostępnij