Celem seminarium było wsparcie merytoryczne  gmin województwa podlaskiego w pozyskiwaniu środków  na aktualizację i przygotowanie lokalnych/gminnych programów rewitalizacji. Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówili  najważniejsze zagadnienia związane  rewitalizacją, jej społeczne, gospodarcze i urbanistyczne aspekty. Seminarium odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Termin realizacji: V 2016

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Partner: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku