W 2016 roku Fundacja animowała działania grupy seniorów na jednym z białostockich osiedli w ramach procesu budżetu partycypacyjnego, prowadząc warsztaty i wspierając starszych mieszkańców w zgłoszeniu przez nich projektu.

Termin realizacji: V 2016