Skip to content

Seniorzy partycypują… w budżecie partycypacyjnym

 

Fundacja SocLab w ramach projektu Seniorzy partycypują realizowała działania animacyjne związane z budżetem partycypacyjnym wśród seniorów osiedla Centrum w Białymstoku zamieszkałego w dużej mierze przez osoby starsze, emerytowane.)

Działania obejmowały następujące elementy:

14.05 – pierwsze spotkanie z mieszkańcami: przedstawienie projektu
19.05 – drugie spotkanie z mieszkańcami: zasady budżetu partycypacyjnego 2015

20-21.05  – dwa spacery badawcze z mieszkańcami

Celem każdego spaceru  było zbadanie opinii na temat określonego kwartału osiedla Centrum w Białymstoku, zwłaszcza z perspektywy osób starszych. Oba spacery zakończyły się wieloma konstruktywnymi wnioskami i propozycjami, które wpłynęły na wybór pomysłu do budżetu partycypacyjnego (modernizacja ulic Czystej, Żytniej, Waryńskiego).

26.05 – trzecie spotkanie z mieszkańcami: wyłonienie pomysłów na projekty

28.05 – czwarte spotkanie z mieszkańcami: pisanie wniosku, doradztwo w zakresie opracowania wniosku

27-28.05 – zgromadzenie załączników i złożenie wniosku do budżetu partycypacyjnego

W trakcie realizacji warsztatów pojawiła sie możliwość zaproszenia gości, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami warsztatów. Byli to urzędnicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele NGOs, którzy przybliżali mieszkańcom tematykę budżetu, a także tematu zagospodarowania przestrzennego, w związku z wyborem pomysłu na projekt.

W spotkaniach wzięły łącznie udział 63 osoby, z czego 42 osoby w wieku powyżej 60 lat. Na spotkaniach gromadziło się każdorazowo od 9 do 16 osób.

W ramach zadania stworzony został zespół wolontariuszy, którzy współpracowali przy realizacji poszczególnych etapów. Ich zadaniami było: przeprowadzenie spacerów badawczych oraz przygotowanie raportów, przygotowanie akcji promocyjnej związanej z głosowaniem w ramach budżetu obywatelskiego oraz działania organizacyjne związane z poszczególnymi warsztatami. Wolontariusze pomagali mieszkańcom w działaniach promocyjnych złożonego wniosku w celu pozyskania dużej liczby głosów podczas powszechnego głosowania ogólnomiejskiego. Przy pomocy wolontariuszy mieszkańcy stworzyli ulotki, które były dystrybuowane na terenie całego osiedla.

Był to pilotaż działań partycypacyjnych na osiedlach, które będą realizowane na szerszą skalę w następnych latach. Taka forma działań była dużym novum na osiedlu Centrum, szczególnie, że średnia wieku uczestników wynosiła ponad 70 lat. Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że jest potrzeba takich działań, a jednocześnie należy dołożyć szczególnego wysiłku w kierunku usamodzielniania mieszkańców w zakresie aktywności obywatelskiej.

seniorzy_logo_kolor_drukarka

 

DSC06590 IMG1397 IMG1399

 

 

Udostępnij