Skip to content

Szkolenia na temat partycypacji obywatelskiej w województwie podlaskim

Fundacja SocLab zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących partycypacji obywatelskiej. W ramach projektu Laboratorium Obywatelskie zorganizujemy 10 szkoleń w gminach/powiatach województwa podlaskiego w okresie od września do grudnia 2013 r. Chcemy dotrzeć z informacjami na temat idei partycypacji obywatelskiej i wiedzą dotyczącą różnych możliwych jej form do bardzo szerokiego grona odbiorców: urzędników, radnych, członków/członkiń organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa podlaskiego. Dlatego zależy nam na tym, by w grupach szkoleniowych znalazły się osoby z różnych sektorów – zarówno samorządowego, jak i pozarządowego oraz biznesu.

Opis szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie form partycypacji
publicznej, w szczególności poznanie narzędzi takich jak np.: konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, fundusz sołecki oraz zachęcenie do wdrażania tych form zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Czas trwania szkolenia:
1 dzień (8 godzin x 45 minut)

Miejsce szkolenia:
w dowolnym miejscu określonym przez Zgłaszającego

Liczba uczestników:
15 osób

Dodatkowe informacje:
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom szkolenia zapewniamy szkolenie prowadzone w formie warsztatowej (studia przypadku, ćwiczenia, prezentacje) przez wykwalifikowanego trenera oraz materiały szkoleniowe, promocyjne i catering.

Zachęcamy samorządy lokalne, organizacje pozarządowe lub lokalnych liderów do zgłoszenia chęci udziału w warsztatach poprzez wypełnienie FORMULARZA i
– przesyłanie go na adres email: a.maszkowska@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok
– lub kontaktując się z nami pod numerem telefonu +48731205213.
do dnia 30 września 2013 r.

Informacje o projekcie Laboratorium Obywatelskie: https://soclab.org.pl/?tag=laboratorium-obywatelskie

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Fundacji SocLab

FIO_MPiPS_logo1

Projekt Laboratorium Obywatelskie jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Udostępnij