Skip to content

Rekrutujemy szkoły!

Fundacja SocLab oraz Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” rozpoczynają realizację projektu pod tytułem “Szkolny budżet partycypacyjny – czas na młodych”.

 

  Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? Uczniowie i cała społeczność szkolna decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania. W projekcie, który rozpoczynamy za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone, a następnie przy wsparciu merytorycznym mentorów, uczniowie przygotują i przeprowadzą szkolne budżety partycypacyjne. Każda ze szkół będzie dysponowała funduszem partycypacyjnym w wysokości 3000 zł.

Podstawowe informacje:

  • projekt jest skierowany do 16 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
  • bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klas I-II szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami;
  • zespoły uczniowskie i opiekunowie wezmą udział w dwóch dwudniowych zjazdach szkoleniowych – pierwszy zaplanowany jest w drugiej połowie listopada 2022 r. (wprowadzenie do tematyki szkolnego budżetu partycypacyjnego, wystąpienia publiczne), kolejny w styczniu – lutym 2022 r. (kompetencje interpersonalne i medialne);
  • zapewniamy wsparcie mentorów dla zespołów koordynujących i samorządów uczniowskich na każdym etapie wdrażania szkolnego budżetu;
  • rezultaty projektu zostaną zaprezentowane przez organizatorów i zespoły uczniowskie w trakcie konferencji podsumowujących we wrześniu 2023 r.

 

Rekrutacja: Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres email: soclab@kopia.soclab.org.pl do dnia 18 października 2022 roku.  Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej:

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Agnieszka Maszkowska – koordynatorka projektu pod numerem telefonu 690 844 220.  

 

Udostępnij