Jak młodzież może wpływać na lokalne sprawy? – zaproszenie na warsztaty połączone z debatami

Fundacja SocLab z Fundacją Innowatorium zapraszają szkoły ponadpodstawowe z województwa podlaskiego do zgłoszenia się do bezpłatnego cyklu działań edukacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej.

Każdej szkole uczestniczącej w projekcie oferujemy:

– dwa spotkania warsztatowe w każdej szkole (dla dwóch klas) wraz z przygotowaniem debaty
z reprezentantem lokalnego samorządu

-udział przedstawicieli szkoły (uczniów i nauczycieli) w konferencji podsumowującej w Warszawie

Terminy:

Warsztaty i debaty – marzec-kwiecień 2022

Konferencja podsumowująca w Warszawie – maj 2022

Szczegóły:

Podczas warsztatów skupiać się będziemy głównie na kwestiach uczestnictwa młodzieży w lokalnym życiu społeczności oraz w procesach demokratycznych. Dzięki grze edukacyjnej „CoopAxle” młodzież będzie mogła wcielić się w role decydentów miejscowości i poznać kwestie związane z rozwojem gminy.

Uczestnicy zaopatrzeni w tę wiedzę, będą mogli wziąć udział w debacie z osobą współodpowiedzialną za losy gminy.
W ramach podsumowującej projekt konferencji w Warszawie przewidywane są wydarzenia dla uczniów: panele szkoleniowe, gry symulacyjne, wystąpienia gości, podsumowanie dokonań i efektów całego projektu wraz z wręczeniem nagród.

Dodatkowo planowane jest intensywne szkolenie dla nauczycieli “Train The Trainers” w zakresie korzystania z gry symulacyjnej „CoopAxle”.

Chętne do uczestnictwa szkoły zapraszamy do przesłania informacji o chęci uczestnictwa w projekcie na adres: a.maszkowska@soclab.org.pl do 11 marca br.

Wszelkie pytania należy kierować do Agnieszki Maszkowskiej pod numerem telefonu 507181919.

Szkolny budżet partycypacyjny – kolejny raz w województwie podlaskim

Fundacja SocLab oraz Fundacja Otwarta Edukacja rozpoczynają realizację projektu pod tytułem “Szkolny budżet partycypacyjny – decydujemy wspólnie”. Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie społeczności szkolnych poprzez realizację budżetów partycypacyjnych we wszystkich zaangażowanych placówkach.

Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? Uczniowie decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania.

W ubiegłym roku wsparliśmy 8 szkół we realizacji tego narzędzia obywatelskiej aktywizacji. Tutaj można znaleźć film podsumowujący nasze dotychczasowe działania: https://www.youtube.com/watch?v=vzn5AZwW-E8

Z naszych doświadczeń wynika, że danie uczniom realnego wpływu na funkcjonowanie szkoły poprzez budżet partycypacyjny istotnie wpływa na wzrost poczucia sprawstwa wśród uczniów, i co więcej – młodzież chętniej angażuje się w życie szkoły. W trakcie projektu uczestnicy nabywają nowe kompetencje i umiejętności tj. jak praca w zespole, planowanie, promocja swojego pomysłu, kreatywność. Dodatkowo społeczności szkolne integrują się wokół wspólnych celów i uczą się współdziałania.


Podstawowe informacje:
• projekt jest skierowany do 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podlaskiego,
• bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie klas VIII szkół podstawowych i klas I-II szkół ponadpodstawowych,
• zespoły uczniowskie i opiekunowie wezmą udział w dwóch zjazdach szkoleniowych – pierwszy zaplanowany jest na 1-2 października 2021 r. w Supraślu, kolejny w styczniu 2022 r.,
• zapewniamy szkolenia dla zespołów koordynujących i Samorządu Uczniowskiego oraz wsparcie ekspertów na każdym etapie wdrażania szkolnego budżetu,
• każda szkoła otrzymuje w ramach projektu do dyspozycji fundusz partycypacyjny w wysokości 3000 zł oraz 1000 zł dodatkowego wsparcia na sfinansowanie działań w ramach szkolnego budżetu partycypacyjnego, które związane są z nowymi technologiami,
• rezultaty projektu zostaną zaprezentowane przez organizatorów i zespoły uczniowskie w trakcie konferencji, która zaplanowana została na czerwiec 2022 roku.

Udział szkół w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu trwa do 17 września br.

Aby się zgłosić należy wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać mailem na adres: otwartaedukacja@interia.pl

Osoba do kontaktu: Mariusz Sokołowski, tel. 511 922 094


Partnerem technologicznym projektu jest Klaster Technologiczny Infotech. Klaster wesprze szkoły biorące udział w projekcie, oferując dodatkowe wsparcie szkoleniowe i finansowe w wysokości 1000 zł w zakresie wprowadzania do procesu szkolnego budżetu elementów związanych z nowymi technologiami.

Młodzież - trzy dziewczęta i jeden chłopak siedzą na ławce uśmiechnięci.

Akcja Bumerang – partnerska współpraca ze Stowarzyszeniem Anawoj

Fundacja SocLab uczestniczy w realizacji projektu „Akcja Bumerang”, którego Liderem jest Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ. Działania są wzorowane na saksońskiej akcji „genialsozial” organizowanej od ponad 10-ciu lat przez organizację partnerską Sächsische Jugendstiftung, gdzie niemiecka młodzież dofinansowuje działania globalne. W projekcie uczestniczą wybrane szkoły z Dąbrowy Białostockiej, Michałowa, Suwałk, Sokółki, Białowieży i Zambrowa.

Jaka jest główna idea projektu? Akcja polega na zamianie przez chętnych uczniów na kilka godzin szkolnej ławki na lekką pracę, np. skoszenie trawnika sąsiada, pomalowanie płotu, zrobienie zakupów i wiele innych czynności na rzecz firm, instytucji, zakładów, szkół czy osób prywatnych, które wesprą projekt, przekazując pewną kwotę na specjalne konto. O zebranych funduszach decyduje młodzież, wybierając wcześniej podczas wyborów pomysł, na który je przeznaczy, a także sama zrealizuje. Dzień Akcji to 16 czerwca 2015.

Oprócz akcji, uczniowie uczestniczą również w innych działaniach. Pod koniec stycznia grupa 10-ciu uczniów wzięła udział w obradach niemieckich uczestników „genialsozial”, kiedy wybierano projekty, które zostaną dofinansowane w tym roku. Tak zapamiętały pobyt Iza i Gabrysia z Suwałk: Uczyliśmy się niemieckiego i angielskiego poprzez codzienny kontakt z naszymi rówieśnikami. Tworzyliśmy polsko-niemieckie grupy, w których rozmawialiśmy o naszych pomysłach i radziliśmy się wolontariuszy, jak zacząć i dobrze poprowadzić projekt w Polsce.Oprócz pracy był też czas wolny i na zabawę. (…) Ten wyjazd przełamał nasze bariery językowe i pozwolił poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. (pełna relacja z wyjazdu na stronie www.bumerang.anawoj.org) Planowane są kolejne spotkania grupy polsko-niemieckiej.

Nadzór nad przebiegiem Akcji BUMERANG sprawuje Rada Projektowa powołana z przedstawicieli szkół, samorządów i młodzieży. Uczniowie informują obecnie w swoich szkołach i miejscowościach o projekcie, zbierają pomysły na młodzieżowe działania lokalne, których wyboru dokonają pod koniec kwietnia. Szukają również miejsc, do których mogą się udać w dniu Akcji, aby zebrać fundusze na ich realizację.

Organizatorzy zapraszają do kontaktu zainteresowane osoby i podmioty, które chciałyby zapewnić młodzieży z poszczególnych gmin biorących udział w projekcie zajęcie w dniu Akcji, czyli 16 czerwca br. O szczegółach projektu można przeczytać na: www.bumerang.anawoj.org. Kontakt do organizatora: bumerang.anawoj@gmail.com, tel. 506 565 438, 512 529 290.

Logo_bumerang_duze_JPG

Konferencja o partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zaprasza na konferencję „Seniorzy partycypują”, która odbędzie się 15 grudnia 2014 r. w Białymstoku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Białystok, piętro I, s. 115. Początek – godzina 9.30.

Czy osoby starsze mogą być aktywne, pełne dobrej energii, wspierające otoczenie swoimi talentami, umiejętnościami? Zazwyczaj posługujemy się negatywnym stereotypem osoby starszej jako kogoś zależnego od innych, biernej i smutnej.

Celem konferencji „Seniorzy partycypują” jest rozpoczęcie dyskusji na temat potencjału seniorów jako aktywnych i świadomych swoich praw obywateli, ludzi aktywnych społecznie. W czasie spotkania będą przedstawione przykłady takiej aktywności, jak również działań wspierających osoby starsze z takich miast jak Poznań, Warszawa czy Gdynia. Opowiedzą o swoich pomysłach aktywizowania starszych przedstawiciele i przedstawicielki takich organizacji jak Akademia Plus 50 i Uniwersytet Trzeciego Wieku (Białystok), Fundacja „Zaczyn” (Warszawa), Stowarzyszenie Miasta w Internecie (Tarnów) czy ogólnopolskiego stowarzyszenia „mali bracia Ubogich. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport z badań Fundacji SocLab na temat aktywności społecznej i obywatelskiej białostoczan 60+. Jednym z elementów konferencji będzie również debata na temat kierunku i kształtu polityki senioralnej w województwie podlaskim i w Białymstoku.

Szczegółowy program znajdziesz tutaj.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko oraz nazwę instytucji/organizacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zwierzyniecka17/16, 15- 312 Białystok najpóźniej do dnia 12.12.2014 r.

Więcej informacji o konferencji można uzyskać pod nr tel: +48 731 205 213.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Patronat honorowy nad  konferencją objęli:

Logo-Podlaski-żubr-Wojewodalogotyp wojewóztwaprezydent

Patroni medialni:

Gazeta Wyborcza Białystok

Polskie Radio Białystok

Głos Seniora

seniorzy_loga_A4_kolor_drukarka_web

 

WIZYTA STUDYJNA DO GDYNI DLA SENIORÓW

Fundacja SocLab zaprasza osoby po 60 roku życia do wzięcia udziału w bezpłatnej dwudniowej wizycie studyjnej. Wizyta skierowana jest do aktywnych osób, działających społecznie w organizacjach, klubach, grupach nieformalnych z miasta Białegostoku. W wyjeździe mogą wziąć udział uczestnicy i uczestniczki szkoleń realizowanych w ramach projektu „Seniorzy partycypują”.

WIZYTA STUDYJNA W GDYNI NA TEMAT: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I OBYWATELSKA SENIORÓW.

TRASA: Białystok – Gdynia – Białystok

Termin: 20-21.10.2014 r.

Wyjazd z Białegostoku: 20.10.2014 r., godz. 6.00

Powrót do Białegostoku 21.10.2014 r. ok. godz. 22.00

Celem jest zapoznanie się z trójmiejskimi doświadczeniami w zakresie działalności na rzecz seniorów, w tym rady seniorów oraz Centrum Aktywności Seniora.

W planie są trzy spotkania w następujących miejscach:

  1. Centrum Aktywności Seniora w Gdyni
  2. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Gdyni
  3. Osiedlowy Klub Seniora Apteka w Gdyni

Celem tego działania jest możliwość skorzystania z doświadczeń miasta, gdzie funkcjonuje Rada Seniorów oraz inne instytucje szeroko angażujące osoby starsze do podejmowania decyzji w kwestiach publicznych, dzięki czemu możliwe będzie bardziej świadome kształtowanie założeń funkcjonowania białostockiej rady seniorów.

Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg, ubezpieczenie NNW oraz pełne wyżywienie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej emailem (a.maszkowska@soclab.org.pl) lub dostarczenie do biura Fundacji (ul. Cieszyńska 3a lok. 402) w terminie do 15.10.2014 r.

seniorzy_loga_A4_kolor_drukarka_web