Akcja BUMERANG

Międzynarodowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ, w którym Fundacja SocLab odpowiadała za ewaluację pilotażowych innowacyjnych działań związanych z wolontariatem młodzieży w ich społecznościach lokalnych. Czytaj dalej Akcja BUMERANG

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim – Podlaski Pomost Kultury

Zasadniczym celem diagnozy było ukazanie kondycji oraz specyfiki edukacji kulturowej w województwie podlaskim; wskazanie zasobów, które mogą zostać wykorzystane do prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych i kulturalnych; ustalenie problemów regionalnego środowiska edukatorów i animatorów kultury oraz ich oczekiwań wobec otoczenia. Czytaj dalej Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim – Podlaski Pomost Kultury