Konferencja o partycypacji społecznej i obywatelskiej seniorów

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zaprasza na konferencję „Seniorzy partycypują”, która odbędzie się 15 grudnia 2014 r. w Białymstoku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Białystok, piętro I, s. 115. Początek – godzina 9.30.

Czy osoby starsze mogą być aktywne, pełne dobrej energii, wspierające otoczenie swoimi talentami, umiejętnościami? Zazwyczaj posługujemy się negatywnym stereotypem osoby starszej jako kogoś zależnego od innych, biernej i smutnej.

Celem konferencji „Seniorzy partycypują” jest rozpoczęcie dyskusji na temat potencjału seniorów jako aktywnych i świadomych swoich praw obywateli, ludzi aktywnych społecznie. W czasie spotkania będą przedstawione przykłady takiej aktywności, jak również działań wspierających osoby starsze z takich miast jak Poznań, Warszawa czy Gdynia. Opowiedzą o swoich pomysłach aktywizowania starszych przedstawiciele i przedstawicielki takich organizacji jak Akademia Plus 50 i Uniwersytet Trzeciego Wieku (Białystok), Fundacja „Zaczyn” (Warszawa), Stowarzyszenie Miasta w Internecie (Tarnów) czy ogólnopolskiego stowarzyszenia „mali bracia Ubogich. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport z badań Fundacji SocLab na temat aktywności społecznej i obywatelskiej białostoczan 60+. Jednym z elementów konferencji będzie również debata na temat kierunku i kształtu polityki senioralnej w województwie podlaskim i w Białymstoku.

Szczegółowy program znajdziesz tutaj.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko oraz nazwę instytucji/organizacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zwierzyniecka17/16, 15- 312 Białystok najpóźniej do dnia 12.12.2014 r.

Więcej informacji o konferencji można uzyskać pod nr tel: +48 731 205 213.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Patronat honorowy nad  konferencją objęli:

Logo-Podlaski-żubr-Wojewodalogotyp wojewóztwaprezydent

Patroni medialni:

Gazeta Wyborcza Białystok

Polskie Radio Białystok

Głos Seniora

seniorzy_loga_A4_kolor_drukarka_web