Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie

Tematem spotkania było „Tikkun Olam – Naprawa Świata”. Wokół tematu postawy wobec niesprawiedliwości i cierpienia we współczesnym świecie rozmawiali przedstawiciele judaizmu i chrześcijaństwa. Inicjatorem „Spotkań” jest Polska Rada Chrześcijan i Żydów (http://www.prchiz.pl/).

linki – filmy na Youtube

Termin: 2014