Debata: Jakiej nauki religii potrzebujemy do kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego?

Instytut Spraw Publicznych, Gazeta Wyborcza Białystok oraz Fundacja SocLab zaprasza na debatę pt. Jakiej nauki religii potrzebujemy do kształtowania społeczeństwa tolerancyjnego?

23 września, poniedziałek, g. 18.00 , kawiarnio-księgarnia  „Spółdzielnia”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/ 1  Białystok

Podczas debaty zastanowimy się m.in. nad pytaniami:
Czy religia powinna być nauczana w publicznych placówkach edukacyjnych? Jak kształtuje się relacja między nauczaniem religii a kształtowania u młodych ludzi postaw otwartych na odmienność kulturową i światopoglądową? Czy obecna sytuacja dotycząca nauki religii służy kształtowaniu pluralistycznego społeczeństwa? Jak ta sytuacja powinna wyglądać na obszarach zróżnicowanych religijnie i kulturowo?

Uczestnicy:
ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

ks. Tomasz Wigłasz, proboszcz parafii luterańskiej W Białymstoku
Przedstawiciel kościoła prawosławnego

prof. Małgorzata Kowalska, filozofka i romanistka, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej i Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku, członkini zespołu „Krytyki Politycznej”

Filip Pazderski, prawnik, socjolog, Kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP

Moderacja: Jakub Medek, dziennikarz Gazety Wyborczej Białystok

FILM: Wstępem do debaty będzie projekcja przygotowanego przez ISP filmu dokumentalnego z udziałem polityków i ekspertów reprezentujących różne poglądy i opinie na temat relacji między państwem i Kościołem. Znajdują się w nim wypowiedzi: Michała Boniego, Jarosława Gowina, Barbary Labudy, ks. Kazimierza Sowy, Zbigniewa Nosowskiego, Roberta Biedronia, prof. Ewy Łętowskiej oraz Haliny Bortnowskiej.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Obywatel – Religia – Państwo. Rola i miejsce kościołów i związków wyznaniowych w polskim życiu publicznym” finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.