Nowa publikacja o partycypacji obywatelskiej

W jaki sposób można usprawnić demokrację? Jak animować społeczność lokalną w kierunku większej aktywności obywatelskiej? Jedną z ważniejszych odpowiedzi na te pytania jest partycypacja obywatelska i idea governance, czyli demokratycznego współrządzenia, również – a może nawet zwłaszcza – na poziomie samorządowym. Pojęcie samorządu nie jest bowiem synonimem „władzy samorządowej”, ale „wspólnoty samorządowej”, czyli nas wszystkich.Continue reading

Konferencja „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA – decyzje bliższe ludziom”

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych “SocLab”oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zapraszają na konferencję „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA – decyzje bliższe ludziom”, która odbędzie się 22 października 2013 r. w Białymstoku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok, piętro I, s. 115

Konferencja stworzy przestrzeń do słuchania i wymiany doświadczeń w zakresie konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego i innych form angażowania obywateli w życie publiczne. Do udziału zaprosiliśmy bowiem wielu praktyków działań obywatelskich – osób działających zarówno w samorządzie, jak też w organizacjach pozarządowych, którzy podzielą się dobrymi praktykami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok najpóźniej do dnia 18.10.2013 r.

Patronat medialny:
Polskie Radio Białystok
Gazeta Wyborcza Białystok
Opieka medialna:
TVP Białystok

Dodatkowe informacje o konferencji można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213

Program_konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zapraszamy!     

Platforma Fundacji SocLab do konsultacji społecznych

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

lab_obywatelskie_logo