Tydzień Otwartej Nauki

W 2015 i w 2016 roku wspólnie z Biblioteką Uniwersytetu w Białymstoku im. Jerzego Giedroycia oraz Koalicją Otwartej Edukacji (KOED) zorganizowaliśmy Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week. Jest to międzynarodowa akcja nagłaśniająca idee otwartej nauki i zachęcająca autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty.

Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować również wydawców, bibliotekarzy, Instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

Program z 2016 roku:
http://bg.uwb.edu.pl/DebataOA2016/?pid=main
http://bg.uwb.edu.pl/DebataOA2016/?pid=Warsztaty