Warsztaty w ramach Tygodnia Otwartej Nauki

14787040_10209593970237735_706541557_o

Fundacja SocLab oraz Biblioteka UwB zapraszają na warsztat „Autopromocja – praktyczne zwiększanie widoczności prac naukowych w Internecie”.

Prowadzący:

Andrzej Klimczuk socjolog, absolwent Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Termin i miejsce:  25 października (wtorek) w godzinach 16.30 – 19.30
w HACLAGu przy ul. Sienkiewicza 1/1 lokal 200

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja) na adres mailowy: soclab@soclab.org.pl

Liczba osób ograniczona. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą własny sprzęt (laptop, tablet)

Program:
Podstawowym celem spotkania będzie prezentacja praktycznych narzędzi służących do samodzielnej promocji prac naukowych w sieci Internet. Podczas warsztatu przybliżone zostaną ogólne zasady upowszechniania rezultatów prac badawczych. Uwaga zostanie w szczególności zwrócona na otwarte i bezpłatne rozwiązania służące podwyższaniu cytowalności publikacji. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zachęceni do skorzystania z wybranych baz danych i naukowych serwisów społecznościowych. Co istotne podkreślone zostaną praktyczne uwagi dotyczące zarówno mocnych, jak i słabych stron poszczególnych narzędzi. Warsztat jest skierowany do pracowników naukowych i doktorantów.

  1. Prezentacja doświadczeń z promocji książek „Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok” i „Economic Foundations for Creative Ageing Policy”.
  2. Omówienie indeksu Hirscha oraz jego powiązań z bazami naukowymi, w szczególności z wyszukiwarką Google Scholar i identyfikacją DOI. Wskazane zostaną przy tym ograniczenia I zalety dwóch popularnych systemów: academia.edu i researchgate.net.
  3. Przybliżenie typologii technik autopromocji naukowej. Typologia obejmuje wykorzystanie m.in. prasy, mediów społecznościowych, recenzji naukowych, wydarzeń, dystrybucji linków, ulotek oraz internetowych grup dyskusyjnych/mailingowych. Uczestnicy zapoznają się tu także ze „ścieżką” działań na rzecz promocji publikacji i zasadami doboru otwartych repozytoriów naukowych. Omówione zostaną przykłady samodzielnego umieszczania publikacji w repozytoriach naukowych (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ oraz http://depot.ceon.pl/).
  4. Wykorzystanie serwisów takich jak LinkedIn, Twitter, www.citeulike.org, http://h-net.org i https://about.me. Przybliżone zostanie zagadnienie potwierdzania autorstwa publikacji już dostępnych online (https://scholar.google.com, https://authors.repec.org, https://authorclaim.org,www.researcherid.com, http://academic.research.microsoft.com, http://orcid.org). Wskazane zostaną także narzędzia do dalszej promocji już dostępnych publikacji powiązanych z ORCID (m.in. https://growkudos.com/, http://loop.frontiersin.org/, https://www.mysciencework.com/).

Warsztaty odbędą się dzięki dofinansowaniu Koalicji Otwartej Edukacji

 

Tydzień Otwartej Nauki – webinarium o webinarium :)

Dzielenie się wiedzą – o webinariach podczas Tygodnia Otwartej Nauki

Na całym świecie trwa właśnie Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week 2015 – Jest to czas (od 19 do 25 października), podczas którego mówimy o idei otwartego dostępu, czyli wolnego, powszechnego, trwałego i natychmiastowego dostępu dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.Continue reading