Seniorzy partycypują

Projekt ten miał na celu wspieranie białostockiego środowiska seniorek i seniorów, którzy są gotowi do współdecydowania o kształcie i kierunku miejskiej polityki senioralnej w Białymstoku, m.in. poprzez powołanie miejskiej rady seniorów. Czytaj dalej Seniorzy partycypują

Laboratorium Obywatelskie II edycja

W kontekście celów projekt stanowił kontynuację I edycji i uwzględniał następujące działania:

  • badania stanu partycypacji w województwie podlaskim zakończone raportem;
  • opracowanie i wydanie poradnika dla samorządów nt. konsultacji społecznych;
  • organizację półrocznej Szkoły Partycypacji dla 16 osób,
  • rozbudowę i prowadzenie portalu do konsultacji społecznych,
  • organizację debat regionalnych pod hasłem „Okrągłe stoły partycypacyjne” w czterech miastach województwa podlaskiego,
  • przeprowadzenie dwóch modelowych procesów konsultacyjnych: w Wasilkowie – dotyczący budżetu obywatelskiego oraz w Łomży – dotyczący programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
  • warsztaty dla uczniów białostockich szkół średnich z budżetu partycypacyjnego (z wykorzystaniem gier planszowych)
  • działania animacyjne z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Białymstoku skupione wokół tematyki budżetu partycypacyjnego na osiedlu Starosielce

Termin realizacji: 2014-2015 r.

Grantodawcy: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Seniorzy na Bacieczkach w budżecie obywatelskim

W 2016 roku Fundacja animowała działania grupy seniorów na jednym z białostockich osiedli w ramach procesu budżetu partycypacyjnego, prowadząc warsztaty i wspierając starszych mieszkańców w zgłoszeniu przez nich projektu.

Termin realizacji: V 2016

Rewitalizacja w Hajnówce

Od listopada 2016 roku Fundacja realizuje działania partycypacyjne i konsultacje społeczne (m.in. warsztaty, spacery badawcze, spotkania, panele eksperckie) w ramach opracowywania programu rewitalizacji w mieście Hajnówka (woj. podlaskie).

Termin realizacji: 2016-2017

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Hajnówce w ramach konsorcjum z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i firmą S&H Consulting