Laboratorium Obywatelskie II edycja

W kontekście celów projekt stanowił kontynuację I edycji i uwzględniał następujące działania:

 • badania stanu partycypacji w województwie podlaskim zakończone raportem;
 • opracowanie i wydanie poradnika dla samorządów nt. konsultacji społecznych;
 • organizację półrocznej Szkoły Partycypacji dla 16 osób,
 • rozbudowę i prowadzenie portalu do konsultacji społecznych,
 • organizację debat regionalnych pod hasłem „Okrągłe stoły partycypacyjne” w czterech miastach województwa podlaskiego,
 • przeprowadzenie dwóch modelowych procesów konsultacyjnych: w Wasilkowie – dotyczący budżetu obywatelskiego oraz w Łomży – dotyczący programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
 • warsztaty dla uczniów białostockich szkół średnich z budżetu partycypacyjnego (z wykorzystaniem gier planszowych)
 • działania animacyjne z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Białymstoku skupione wokół tematyki budżetu partycypacyjnego na osiedlu Starosielce

Termin realizacji: 2014-2015 r.

Grantodawcy: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Seniorzy na Bacieczkach w budżecie obywatelskim

W 2016 roku Fundacja animowała działania grupy seniorów na jednym z białostockich osiedli w ramach procesu budżetu partycypacyjnego, prowadząc warsztaty i wspierając starszych mieszkańców w zgłoszeniu przez nich projektu.

Termin realizacji: V 2016

Rewitalizacja w Hajnówce

Od listopada 2016 roku Fundacja realizuje działania partycypacyjne i konsultacje społeczne (m.in. warsztaty, spacery badawcze, spotkania, panele eksperckie) w ramach opracowywania programu rewitalizacji w mieście Hajnówka (woj. podlaskie).

Termin realizacji: 2016-2017

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Hajnówce w ramach konsorcjum z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i firmą S&H Consulting

Rewitalizacja w Sejnach i Wasilkowie

Od stycznia 2017 roku Fundacja realizuje działania partycypacyjne i konsultacje społeczne (m.in. warsztaty, spacery badawcze, spotkania, debaty, badania ilościowe i jakościowe) w ramach opracowywania programów rewitalizacji w Sejnach i Wasilkowie (woj. podlaskie).

Termin realizacji: 2016-2017

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Sejnach, Urząd Miejski w Wasilkowie
w ramach konsorcjum z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i firmą S&H Consulting

GRAMY O BUDŻET – weź udział w grze i… wygraj miasto! Wydłużamy rekrutację do niedzieli.

papier_head

Fundacja SocLab i Urząd Miejski w Białymstoku zapraszają do udziału w nowatorskiej, interaktywnej grze symulacyjnej GRAMY O BUDŻET zachęcającej do aktywności mieszkańców w Budżecie Obywatelskim Białegostoku.

Gra pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się z projektami ogólnomiejskimi będącymi na liście do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017,
 • wyrazić swoje zdanie na ich temat podczas dyskusji o projektach,
 • zapoznać się z argumentami i potrzebami mieszkańców.

GRAMY O BUDŻET to przestrzeń rozmowy i współdecydowania, gdzie najważniejsza jest DYSKUSJA NA ARGUMENTY w emocjonującej atmosferze dobrej zabawy.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w wydarzeniu są zaproszeni mieszkańcy miasta, liderzy lokalni, autorzy projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego  – osoby w każdym wieku, począwszy od gimnazjalistów, na seniorach kończąc.

Dzięki sponsorom wśród uczestników spotkania rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, m.in. bilety do kina i teatru oraz książki.

Kiedy i gdzie odbędzie się gra?

Gra  odbędzie się w Białymstoku TYLKO JEDEN RAZ – 10 października 2016 r.  (poniedziałek) w Uniwersyteckim Centrum Kultury na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1 w godzinach od 17.00 do 19.30.

Udział w GRZE jest bezpłatny. Ilość miejsc limitowana.

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia są przyjmowane do 6 października 2016 roku poprzez formularz rekrutacyjny.

Skąd pomysł?

GRAMY O BUDŻET to dostosowana do realiów białostockiego Budżetu Obywatelskiego wersja Gry o Budżet – innowacyjnego narzędzia edukacji, konsultacji i aktywizacji obywatelskiej. Gra symulacyjna powstała zainspirowana amerykańską Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Amerykański pierwowzór od 2011 r. pomaga mieszkańcom i władzom San Jose w dyskusji na temat budżetu miasta. Jej polska wersja została zaadaptowana do krajowych realiów, a jej celem jest zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za miejskie finanse.

Gra o Budżet to poważna gra symulacyjna, która jest stosowana jako:

 • element promocji budżetu obywatelskiego,
 • innowacyjne narzędzie konsultacji społecznych,
 • narzędzie wspomagania partycypacji,
 • element opracowania strategii rozwoju,
 • angażująca forma edukacji obywatelskiej.

Więcej: https://obywatelskiegry.pl/platforma-gier/gra-o-budzet/

W podobną grę grali już mieszkańcy Lublina i Wrocławia. Film z gry można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=SutvZiS1wPU

Gorąco zapraszamy!

Kontakt do organizatora:

Fundacja SocLab, email: soclab@soclab.org.pl, tel. 731 205 213

 

papier_stopka

Regionalna Sieć Praktyków Partycypacji

Podczas Forum Praktyków Konsultacji  dnia 4 marca br. Fundacja SocLab zainicjowała Regionalną Sieć Praktyków Partycypacji zrzeszającą przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych zainteresowanych upowszechnianiem partycypacji obywatelskiej w społecznościach lokalnych, posiadających doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych. Sieć ma charakter regionalny, ale jest otwarta na osoby i instytucje z obszaru północno-wschodniej Polski. Deklarację uczestnictwa podpisało 13 osób.

Główne założenia

 • Sieć pełni rolę edukacyjną i informacyjną, służy do wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami w zakresie narzędzi partycypacji takich jak m.in. konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, fundusz sołecki, referendum.
 • Sieć wpływa na stosowanie standardów konsultacji  w samorządach – edukuje, upowszechnia, pokazuje dobre przykłady, wyraża opinie i stanowiska.
 • Sieć inicjuje i prowadzi dyskusję o stanie obywatelskiej aktywności w regionie.

W jaki sposób pracuje Sieć?

Sieć spotyka się min. 2 razy w roku, dyskutuje o stanie partycypacji w regionie i kraju. Członkowie Sieci uczestniczą w ogólnopolskich spotkaniach praktyków partycypacji / w tym roku w Forum Praktyków Partycypacji organizowanym w dniach 2-3 czerwca w Warszawie przez Pracownię STOCZNIA.

Dlaczego warto przyłączyć się do Sieci?

Sieć to:

 • Kontakt z praktykami – osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych
 • Dostęp do aktualnych informacji o ważnych i ciekawych zagadnieniach z zakresu partycypacji w kraju i w regionie – newsletter min. 6 razy w roku
 • Możliwość korzystania z portalu do konsultacji społecznych online prowadzonego przez Fundację
 • Możliwość prezentowania własnych doświadczeń poprzez Mapę Partycypacji na stronie www.konsultacje.soclab.org.pl
 • Możliwość doradztwa ze strony Fundacji SocLab przy planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji konsultacji społecznych
 • Możliwość realizacji wspólnych działań, projektów, wydarzeń etc.

Kierunki rozwoju sieci

 • Konkurs na najbardziej partycypacyjny samorząd
 • Wspólne spotkania/fora/konferencje o wymiarze ogólnopolskim – szukanie nowych rozwiązań (np. korzystanie z praktyk zagranicznych)
 • Cykliczne organizowanie Technologicznych Laboratoriów Partycypacji – spotkań, których celem będzie powiązanie tematu pratycypacji z nowymi technologiami. Chcielibyśmy, by efektem laboratoriów były: zwiększenie efektywności działań partycypacyjnych poprzez wzrost wiedzy i umiejętności korzystania z nowych technologii wspomagających te działania. Dodatkowym efektem mogłyby być wypracowane nowe rozwiązania technologiczne (np. aplikacje), które byłyby przydatne i stanowiłyby źródło innowacji w tym zakresie.
 • Udział w opiniowaniu/zgłaszanie nowych propozycji rozwiązań prawnych i legislacyjnych
 • Inne działania zaproponowane przez członków Sieci

Wszystkich praktyków partycypacji, zapraszamy do przyłączenia się do nas.Pobierz deklarację i prześlij na adres: Fundacja SocLab, ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok

Pobierz prezentację przedstawiająca ideę i założenia Sieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet obywatelski z mieszkańcami Białegostoku – Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej

Czy budżet obywatelski jest szansą dla mieszkańców z terenów, gdzie kumulują się problemy społeczne? Jak najbardziej!  W okresie od czerwca do listopada 2015 r. Fundacja SocLab przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i wolontariuszami pracowała z grupą mieszkańców osiedla Starosielce nad określeniem ich potrzeb i problemów, edukowała w zakresie możliwości jakie niesie budżet obywatelski, by w rezultacie dopomóc w stworzeniu, złożeniu i promocji projektu do III edycji białostockiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas warsztatów i spacerów badawczych powstał pomysł stworzenia w okolicy ulic Barszczańskiej i Klepackiej klubu osiedlowego – miejsca aktywności mieszkańców w każdym wieku, a także instalacji monitoringu poprawiającego stan bezpieczeństwa na osiedlu. Praca i zaangażowanie wielu mieszkańców przyniosło oczekiwany efekt – projekt został wybrany przez mieszkańców Białegostoku w głosowaniu powszechnym do realizacji w 2016 roku.

Wspieramy współpracę samorządu i organizacji pozarządowych w Łomży

Od maja do października 2015 roku wspieraliśmy proces tworzenia w Łomży podstawowego dokumentu określającego współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi czyli rocznego programu współpracy. Bardzo zależało nam na tym, by dokument ten nie był tylko konsultowany, ale od początku tworzony przez wszystkie zainteresowane podmioty. W Łomży została więc utworzona międzysektorowa grupa robocza. W jej skład wchodzili: przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy i radni. Ważnymi partnerami w pracach były Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Federacja dla Łomży. Aktywne były również inne organizacje, których przedstawiciele regularnie przychodzili na spotkania. Ze strony urzędu bardzo wspierała proces p. Anna Sobocińska, która zajmuje się kontaktem z lokalnymi organizacjami. Prace grupy były moderowane przez moderatora Fundacji SocLab (Ewa Jasińska). Proces rozpoczął się wspólną diagnozą dotychczasowej współpracy. Diagnoza miała charakter jakościowy (dyskusja podczas spotkania nad sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z 2014) oraz ilościowy (ankiety). Kolejne spotkania dotyczyły: przedmiotu, celów oraz zasad współpracy, pozafinansowym i finansowym formom współpracy, wskaźników oceny realizacji programu. Wspólnie wypracowany projekt został poddany konsultacjom społecznym.Continue reading

GRYWALIZACJA W PRAKTYCE czyli tworzymy wspólnie koncepcje aplikacji!

Czy gry mogą wspierać dzieci z autyzmem w odrabianiu lekcji?
Czy gry mogą zachęcić mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych?
Tak!

Zapraszamy społeczników, ludzi z branż internetowych, reklamowych, przedstawicieli działów innowacyjności, R&D, CSR i wszelkich innych osób zainteresowanych tą problematyką
Nasz cel: zaprojektowanie koncepcji dwóch aplikacji.
Będziemy pracować w dwóch zespołach:
1)    aplikacja dla dzieci z zespołem Aspergera motywująca do odrabiania prac domowych
2)    aplikacja dla mieszkańców i mieszkanek zachęcająca do uczestnictwa w konsultacjach społecznychContinue reading

Budżet Obywatelski w Wasilkowie

Od maja 2015 r. Fundacja SocLab współpracuje z Gminą Wasilków w przygotowaniu i przeprowadzeniu budżetu obywatelskiego. Praca składa się z kilku etapów: szkolenia, partycypacyjnego przygotowania uchwały i regulaminu, wdrożenia oraz ewaluacji. Powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego podczas 4 spotkań w okresie maj-czerwiec 2015 r. przy udziale moderatorów i doradców Fundacji opracował zasady realizacji budżetu w Gminie. Projekt regulaminu był następnie konsultowany z mieszkańcami poprzez możliwość wnoszenia uwag w siedzibie Urzędu, podczas lokalnego festynu oraz za pomocą portalu www.konsultacje.soclab.org.pl i ostatecznie uchwalony przez Radę Miejską. Fundacja wspierała Urząd na etapie informowania mieszkańców o budżecie obywatelskim, m.in. moderując spotkanie poświęcone prezentacji publicznej złożonych propozycji projektów. Dopełnieniem całego procesu będzie przygotowanie raportu ewaluacyjnego, zawierającego rekomendacje przydatne do organizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Wasilkowie.

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

DSC_0009_Custom

Partycypacyjna Lokalna Strategia Rozwoju LGD „U ŹRÓDEŁ”

W okresie maj-czerwiec 2015 r. Fundacja SocLab moderowała proces partycypacyjnej diagnozy do strategii opracowywanej przez Lokalną Grupę Działania „U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach (woj. świętokrzyskie). W warsztatach brały udział dwie grupy robocze ds. partycypacyjnej diagnozy składające się z przedstawicieli samorządu, instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców, w tym reprezentujących osoby defaworyzowane i przedsiębiorców z terenu całego LGD o liczebności ok. 20 osób każdy zespół. Każda z grup roboczych odbyła cykl 5 warsztatów w następujących blokach tematycznych:

I. Analiza i interpretacja zebranych danych w poszczególnych obszarach diagnostycznych, identyfikacja problemów i potrzeb z odniesieniem do grup docelowych,

II. Konstruowanie analizy SWOT,

III. Analiza negatywnych zjawisk występujących na obszarze LGD przy wykorzystaniu drzewa problemów,

IV. Określenie celów głównych i celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju.

W intensywnej pracy warsztatowej wykorzystano różnorodne techniki, w tym technikę grupy nominalnej, World Cafe, analizę drzewo problemów – drzewo celów. Efekty pracy podlegały dalszym konsultacjom z wszystkimi mieszkańcami terenu LGD.

2015-06-03 17.27.542015-06-03 17.27.40 2015-06-03 17.59.372015-05-15 17.43.32

Pierwsze spotkanie w Łomży – diagnoza współpracy samorządu z organizacjami

Fundacja „SocLab”
oraz
Urząd Miejski w Łomży wraz  z Łomżyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego
zapraszają łomżyńskie organizacje pozarządowe na spotkanie rozpoczynające wspólne tworzenie Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.

W maju powołana zostanie grupa robocza, złożona z organizacji pozarządowych, urzędników, członków Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz radnych. Będzie ona miała za zadanie wspólne wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok. W efekcie pracy grupy roboczej powstanie ostateczna wersja projektu Programu, która zostanie poddana konsultacjom społecznym w październiku.

 Wspólna praca nad programem zacznie się od spotkania podsumowującego dotychczasową współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi. Będzie to okazja do porozmawiania na temat poprzedniego rocznego programu współpracy, dobrych stron współpracy i tego, co jeszcze należy poprawić.

Spotkanie odbędzie się 22 maja (piątek) w godzinach 16.00-19.00, w sali Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, ul. Sienkiewicza 8.

 Informację o przyjściu na spotkanie prosimy potwierdzić p. Annie Sobocińskiej z Urzędu Miejskiego w Łomży – tel. 86 216 24 63 lub mejlowo ngo@um.lomza.pl

Serdecznie zapraszamy!

 lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolorlogo lomza

mapa interaktywna

Fundacja SocLab wspiera organizacje pozarządowe i samorząd lokalny w Łomży

 Zaczynamy pracę nad rocznym programem współpracy Miasta Łomża  z organizacjami pozarządowymi! Czym jest Roczny Program Współpracy? To najważniejszy dokument określający współpracę między Urzędem Miejskim a organizacjami pozarządowymi działającymi w Łomży. Program ma wpływ na współpracę między urzędem a organizacjami: określa najważniejsze zadania na dany rok, wpływa na kształt konkursów dla organizacji i na współpracę pozafinansową.

W maju powołana zostanie grupa robocza, złożona z organizacji pozarządowych, urzędników, członków Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz radnych. Będzie ona miała za zadanie wspólne wypracowanie projektu Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok. W efekcie pracy grupy roboczej powstanie ostateczna wersja projektu Programu, która zostanie poddana konsultacjom społecznym w październiku.

Nabór do grupy roboczej prowadzi Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego razem z Urzędem Miejskim w Łomży. Osoby, które zgłoszą się na spotkania grupy roboczej powinny uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Spotykać będziemy regularnie w środy, według ustalonego harmonogramu, w godzinach popołudniowych (4 spotkania).

Spotkanie odbędą się 10.06; 17.06; 24.06; 01.07 w godzinach 15.30 -18.30.

Na zgłoszenia osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych z Łomży – czeka Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego pod adresem mailowym: rada.pozytku@um.lomza.pl do dnia 25.05.2015 (poniedziałek).

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolorlogo lomza