Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą. Prezentacja wyników badań.

Z jaką kulturą najchętniej obcują białostoczanie? Jakie oczekiwania formułują względem oferty kulturalnej miasta? I wreszcie, jak na oczekiwania mieszkańców reagują instytucje kultury i inne podmioty, które tworzą tę ofertę? Czytaj dalej Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą. Prezentacja wyników badań.

Publikacja “Seniorzy partycypują”

Publikacja “Seniorzy  partycypują”

“Tworzenie polityki senioralnej nie może obyć się bez diagnozy potrzeb seniorów i wiedzy na temat ich aktualnej aktywności. W niniejszej publikacji podjęliśmy się zadania opisania aktywności seniorów w Białymstoku, zwłaszcza w aspekcie ich partycypacji obywatelskiej i społecznej. Główne pytania, które zadaliśmy w badaniach dotyczyły przede wszystkim kwestii partycypacji obywatelskiej seniorów rozumianej jako zaangażowanie mieszkańców w działanie demokratycznych struktur państwa i wspólnoty samorządowej. Przyjętymi wskaźnikami tego rodzaju aktywności były: uczestnictwo w wyborach, konsultacjach społecznych i budżecie partycypacyjnym, poczucie wpływu na wydarzenia w mieście i na osiedlu, zainteresowania się działaniami władz lokalnych. Czytaj dalej Publikacja “Seniorzy partycypują”

Laboratorium Obywatelskie – II edycja

Dzięki dotacjom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego możemy realizować kolejną, poszerzoną o wiele nowych działań edycję naszego programu Laboratorium Obywatelskie.Tym razem zaczęliśmy od badań stanu partycypacji w naszym województwie, nad którymi obecnie pracujemy. Zwieńczeniem będzie raport oraz poradnik dla gmin, gdzie zawrzemy praktyczne podpowiedzi, jak prowadzić procesy partycypacyjne.Wkrótce rozpoczniemy też nabór chętnych osób do zostania animatorami partycypacji obywatelskiej (Szkoła Partycypacji). Będziemy również prowadzić warsztaty w szkołach ponadgminazjalnych z tematyki budżetu partycypacyjnego. W 2015 roku podejmiemy kolejne działania, służące zwiększaniu udziału mieszkańców w życiu publicznym. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebook’u!

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

FIO_MPiPS_logo1       logotyp wojewóztwa

Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie

Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszego Białostockiego Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskiego.

Spotkanie odbyło się 26.06.2014 w kawiarni Białostockiego Ośrodka Kultury “Fama”. Organizator: Fundacja SocLab, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Partner: Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, współorganizator Białostocki Ośrodek Kultury. Temat przewodni “Tikkun Olam – Naprawa Świata”.

Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Białystok.

Czytaj dalej Białostockie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie

Nowa publikacja o partycypacji obywatelskiej

W jaki sposób można usprawnić demokrację? Jak animować społeczność lokalną w kierunku większej aktywności obywatelskiej? Jedną z ważniejszych odpowiedzi na te pytania jest partycypacja obywatelska i idea governance, czyli demokratycznego współrządzenia, również – a może nawet zwłaszcza – na poziomie samorządowym. Pojęcie samorządu nie jest bowiem synonimem „władzy samorządowej”, ale „wspólnoty samorządowej”, czyli nas wszystkich. Czytaj dalej Nowa publikacja o partycypacji obywatelskiej

Poradnik Obywatelski

Poniżej prezentujemy krótkie artykuły przybliżające zagadnienia z zakresu partycypacji społecznej. Były one  publikowane w prasie codziennej w ramach projektu “Laboratorium Obywatelskie”.

Organizacje pozarządowe. Kilka ważnych powodów by w nich działać.  Pobierz PDF

artykul1- ngo

Budżet partycypacyjny czyli współdecydowanie o finansach miasta. Pobierz PDF

artykul2- bo

Konsultacje społeczne czyli sposób za zabranie głosu w ważnej sprawie. Pobierz PDF

artykul3-konsultacje

Wolontariat. Volontarius znaczy dobrowolny.  Pobierz PDF

artykul4-wolontariat

Zmiany w dostępie do informacji publicznej. Pobierz PDF

artykul5-dip

Fundusz sołecki – fundusz blisko mieszkańców. Pobierz PDF

artykul6 - fundusz solecki

Referendum lokalne. Jakie zmiany proponuje prezydent? Pobierz PDF

artykul7- referendum

Inicjatywa lokalna. Wspólna budowa małej społeczności.  Pobierz PDF

artykul8-il

Współpraca transgraniczna – prezentacja wyników badań i debata

FUNDACJA „SOCLAB” oraz FUNDACJA „SĄSIEDZI BEZ GRANIC” zapraszają na spotkanie dotyczące dyplomacji samorządowej w województwie podlaskim
w dniu 27 listopada (środa) o godz.13.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej Białystok, ul. Odeska 1

Program spotkania:

13.00-13.45
Prezentacja wyników badań realizowanych przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” pt. „Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim”

13.45-14.00
przerwa kawowa

14.00 – 15.30
Debata na temat: „Rola samorządu terytorialnego w polskiej polityce zagranicznej” z udziałem Panelistów:
Andrzej Chodkiewicz (Konsul Generalny RP w Grodnie),
Małgorzata Dudzińska (Dyrektor Stowarzyszyszenia “Euroegion Niemen”),
Prof. Eugeniusz Mironowicz (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Katedra Polityki Międzynarodowej, UwB),
Prof. Andrzej Sadowski (Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Wielokulturowości, UwB),
Robert Tyszkiewicz (Poseł na Sejm RP),
Anatol Wap (Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).

15.30- 16.00
Lunch

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25.11.2013 mailem na adres: soclab@soclab.org.pl

Kontakt do organizatorów:
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”: soclab@soclab.org.pl, tel. 731205213
Fundacja „Sąsiedzi bez granic”: sasiedzibezgranic@gmail.com, tel. 604 670 505

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013”.

Pierwszy portal do konsultacji społecznych w województwie podlaskim!

Pierwszy portal do konsultacji społecznych w województwie podlaskim! 

www.konsultacje.soclab.org.pl

Portal daje możliwość prowadzenia konsultacji społecznych przez internet. Powstał w celu włączenia jak najszerszego grona obywateli i obywatelek do dyskusji nad aktami prawnymi, dokumentami oraz działaniami administracji publicznej czy instytucji, które podejmują istotne decyzje z zakresu polityk publicznych.

Instytucja, które zechce skorzystać z dodatkowego kanału komunikacji z obywatelami, jakim jest portal konsultacyjny, może zamieścić dokument do konsultacji na portalu na określony czas i uzyskać opinie od zainteresowanych środowisk.

Zachęcamy instytucje, w tym szczególnie samorządy lokalne województwa podlaskiego, do zamieszczania dokumentów do konsultacji na naszym portalu, by w ten sposób ułatwiać dostęp do dyskutowanych dokumentów mieszkańcom i poszerzać grono odbiorców procesu konsultacji. Rzetelna i dostępna informacja oraz możliwość zabrania głosu sprawią, że podjęte przez władzę decyzje będą bardziej akceptowane – zgodnie z hasłem naszego portalu – DECYZJE BLIŻSZE LUDZIOM.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego do zabierania głosu za pośrednictwem naszego portalu w sprawach, które dotyczą Ciebie, Twojej społeczności lokalnej, organizacji, w której działasz, Twoich zainteresowań.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną:

email: konsultacje@soclab.org.pl

lub

pod numerem telefonu +48 731 205 213

 

 

 

 

 

 

Portal powstał w ramach projektu “Laboratorium Obywatelskie” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.