Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000

W lipcu 2012 roku Andrzej Klimczuk, wiceprezes zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, został wybrany do reprezentowania organizacji w ramach projektu „Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000” jako ekspert ds. polityki społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego Puszczy Knyszyńskiej.

Projekt jest realizowany przez Europejską Fundację Odnowy i Rozwoju Terytorialnego oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Celem prac zespołu ekspertów ds. polityki społecznej i polityki gospodarczej jest określenie i analiza uwarunkowań rozwojowych obszarów funkcjonalnych Pojezierza Suwalskiego oraz Puszczy Knyszyńskiej na potrzeby opracowania Lokalnych Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Analizy będą prowadzone podczas warsztatów moderowanych na podstawie badań i ekspertyz powstałych w ramach Projektu.

Więcej informacji o projekcie zawiera strona www.natura2000.efort.pl

.