Nowa publikacja o partycypacji obywatelskiej

W jaki sposób można usprawnić demokrację? Jak animować społeczność lokalną w kierunku większej aktywności obywatelskiej? Jedną z ważniejszych odpowiedzi na te pytania jest partycypacja obywatelska i idea governance, czyli demokratycznego współrządzenia, również – a może nawet zwłaszcza – na poziomie samorządowym. Pojęcie samorządu nie jest bowiem synonimem „władzy samorządowej”, ale „wspólnoty samorządowej”, czyli nas wszystkich.Continue reading

Raport „Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim”

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem Fundacji SocLab „Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim”.

Badania realizowano od czerwca do września 2013 roku. Raport jest końcowym efektem projektu „Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim_wersja elektroniczna.pdf

Instytucje Publiczne

Jednym z obszarów działalności Fundacji „SocLab” jest wspomaganie pracy instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

Udzielamy wsparcia przy formułowaniu i definiowaniu priorytetów strategicznych i projektowaniu polityk publicznych. W szczególności specjalizujemy się w doradztwie i przygotowywaniu dokumentów na potrzeby realizacji szczegółowych polityk społecznych i polityk gospodarczych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Pomagamy instytucjom publicznym w rozpoznaniu i ocenie zjawisk istotnych dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i gospodarczych, podnoszenia ich konkurencyjności gospodarczej oraz wzmacniania rynku pracy. Prowadzimy analizy działań publicznych, problemów społeczno-gospodarczych, analizę danych statystycznych, dokumentów i innych źródeł zastanych.

Prowadzimy również warsztaty i szkolenia dla pracowników instytucji publicznych w szczególności z zakresu partycypacji społecznej, konsultacji społecznych oraz współpracy z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi.

Więcej:
Analizy i Ekspertyzy
Badania Marketingowe
Badania Społeczne
Partycypacja Społeczna
Badania Polityczne
Ewaluacja
Usługi Informacyjne i Doradcze
Warsztaty i Szkolenia