Szkoła Partycypacji – przedłużenie rekrutacji

Informujemy, że przedłużamy nabór uczestników do Szkoły Partycypacji do czwartku 30.10.2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się tutaj: https://soclab.org.pl/?p=2152

 

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

 

Kadra Szkoły Partycypacji

lab_obywatelskie_logo

Jan Herbst Socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat w Stowarzyszeniu Klon/Jawor zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych w Polsce. Prowadził także badania podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Jeden ze współtwórców serwisu www.mojapolis.pl. Współpracował m.in. Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Rozwoju Dzieci im. E. Komeńskiego i Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, a także Instytutem Statystki Kościoła Katolickiego. Laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W Stoczni zajmuje się m.in. projektowaniem i nadzorem merytorycznym nad przedsięwzięciami badawczymi dotyczącymi organizacji pozarządowych, aktywności obywatelskiej i społeczności lokalnych.

Ewa Jasińska Trenerka organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z 30-letnim stażem pracy. Kwalifikacje edukacyjne potwierdzone uzyskaniem certyfikatu „Trener III stopnia”. Superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu: edukacji środowiskowej, komunikacji społecznej, budowania partnerstw lokalnych, animacji współpracy środowiskowej; budowania wizerunku organizacji/ Public Relations, definiowania potrzeb i problemów instytucji środowiskowych, metodologii kształcenia dorosłych. Doradca zawodowy i certyfikowana trenerka programów aktywizacji zawodowej: Spadochron; Metoda Hiszpańska; Miasteczko Zawodów. Współautorka i koordynatorka Programu Dialog, realizowanego w Polsce w latach 1992-1997. Współzałożycielka Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, obecnie jej V-ce Prezeska i ekspert Programu „Decydujmy Razem”, „Programu Rozwoju Bibliotek”, wdrażania metody Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) w instytucjach integracji i pomocy społecznej  w Polsce. Inicjator i moderator sieci rzecznictwa (m.in. w latach 2009- 2010 platformy wymiany doświadczeń  instytucji pomocy społecznej na Podlasiu i w Wielkopolsce). Od 2011 roku animatorka Podlaskiej Sieci Pozarządowej, od 2013 roku członek Prezydium Sieci. Autorka programów i publikacji dot. aktywizacji społeczności lokalnej, m.in. kobiet wiejskich,  sołtysek,  animatorów i liderów społeczności lokalnych. Współzałożycielka i animator Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (członka Sieci SPLOT).

Agnieszka Maszkowska Socjolog, absolwentka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2002 r. pracuje przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. Specjalistka w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej, biznesie oraz jako członek i współpracownik kilku organizacji pozarządowych. W obszarze jej głównych zainteresowań jest współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, w tym proces konsultacji społecznych i włączanie obywateli w podejmowanie decyzji w sprawach publicznych. Trenerka, absolwentka szkół trenerskich: BAZA w Krakowie oraz kursu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, którego jest członkiem. Prowadzi szkolenia z zakresu partycypacji obywatelskiej, zarządzania projektami POKL, kompetencji społecznych i rozwoju osobistego.

Maria Nowak Absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2013 badaczka w projektach społecznych poświęconych zagadnieniom rynku pracy i konsultacjom wokół rewitalizacji przestrzeni miejskich. Pracuje w „Stoczni” w Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, gdzie zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z partycypacją obywatelską seniorów, upowszechnianiem wiedzy na temat dobrych praktyk procesów partycypacyjnych, redakcją portalu www.partycypacjaobywatelska.pl, doradztwem przy organizacji takich procesów (m.in. podczas spacerów badawczych z seniorami w Gdyni – edycja II), organizacją seminariów poświęconych różnym aspektom partycypacji i prowadzeniem szkoleń.

Łukasz Ostrowski Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Trzy lata w badaniach rynkowych, pracował dla Mareco Polska, IQS and Quant i TNS OBOP. Zakończywszy przygodę z rynkiem zwrócił się w stronę badań i projektów społecznych. Zajmował się między innymi bibliotekami publicznymi, społecznościami lokalnymi i wolontariatem w sieci. Razem z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” realizował także projekty dla domów kultury. W Stoczni zajmuje się głównie planowaniem i realizacją ewaluacji, ale przede wszystkim pokazywaniem jakie pożytki przynoszą tego rodzaju działania w realizacji programów społecznych.

Maria Perchuć Członkini działającego w ramach „Stoczni” Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, podejmującego działania na rzecz gromadzenia oraz wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami partycypacyjnymi wśród przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych tematem włączania obywateli we współdecydowanie o sprawach publicznych. W ramach prac zespołu Laboratorium współprowadzi m.in. portal www.partycypacjaobywatelska.pl i organizuje otwarte seminaria poświęcone różnym aspektom partycypacji. Prowadzi także różnego rodzaju procesy partycypacyjne, jak np. pierwszy w Polsce panel obywatelski i spacery badawcze z osobami starszymi w Gdyni, oraz szkolenia i warsztaty.

Katarzyna Starzyk Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma doświadczenie z jakościowymi badaniami marketingowymi (SMG/KRC Millward Brown). Koordynowała i realizowała procesy badawcze przy użyciu różnorodnych technik, obsługując tym samym dużych klientów z zakresu FMCG, jak i innych sektorów rynku. Zajmowała się także partycypacją obywatelską, a obecnie głównie planowaniem i realizacją badań społecznych.

Katarzyna Sztop-Rutkowska Pomysłodawczyni i prezeska Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, socjolożka, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie adiunkt w Instytucie Socjologii UwB. Oprócz pracy badawczej, zaangażowana w praktyczny wymiar tworzenia postaw tolerancji i otwartości międzykulturowej i społeczeństwa obywatelskiego: jako trenerka prowadzi autorskie warsztaty na te tematy. Absolwentka Szkoły Trenerów Metrum. Jest zaangażowana w działania organizacji pozarządowych również jako ekspert w zakresie partycypacji obywatelskiej. Obecnie jest m.in. koordynatorką regionalną w ramach projektu badawczego dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”.

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

Szkoła Partycypacji – rekrutacja!

Fundacja SocLab zaprasza na pierwszą w województwie podlaskim „Szkołę Partycypacji”!

Udział w niej umożliwi Ci:

– nabycie pogłębionej wiedzy na temat partycypacji obywatelskiej

– zdobycie umiejętności, by od wiedzy przejść do działania

– spotkanie się z otwartymi, pełnymi entuzjazmu i chętnymi do współpracy praktykami partycypacji

– nabycie doświadczenia poprzez udział w modelowych konsultacjach społecznych
w województwie podlaskim

Uczestnicy/ uczestniczki

Szkoła skierowana jest do członków organizacji pozarządowych, urzędników, przedstawicieli władz lokalnych, działaczy społecznych z województwa podlaskiego, którzy chcą w twórczy sposób uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, budować dobrą kulturę współpracy między mieszkańcami a samorządem.

Program Szkoły

Program Szkoły Partycypacji oparty jest o trzy podstawowe zasady:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI – nie robimy tylko wykładów, ale będziemy pracować warsztatowo; zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy jednocześnie są praktykami partycypacji

WSPÓŁPRACA – chcemy budować wojewódzką sieć praktyków partycypacji. Chcemy współpracować z absolwentami szkoły i tworzyć z nimi nowe pomysły i projekty.

PRAKTYKA – uczestnicy Szkoły Partycypacji będą mieli wyjątkową możliwość wypróbowania swojej wiedzy i umiejętności w trakcie prowadzonych przez Fundację SocLab procesów partycypacji
(np. konsultacji społecznych) w gminach województwa podlaskiego. Razem będziemy tworzyć modelowe rozwiązania dla działań partycypacyjnych dla wybranych gmin.

Tematy spotkań w Szkole Partycypacji:

narzędzia i techniki partycypacji,
konsultacje społeczne (od planowania do ewaluacji),
metody badań społecznych przydatne w partycypacji,
partnerstwa lokalne,
animacja lokalna,
nowe media w partycypacji,
podstawy pracy warsztatowej

Logistyka

Szkolenie trwa 100 godzin lekcyjnych, tj. 5 zjazdów w następujących terminach:

07-09.11.2014

05-07.12.2014

16-18.01.2015

20-22.02.2015

20-22.03.2015

Miejsce szkolenia: 15 km od Białegostoku

Liczba uczestników: 16 osób

Dodatkowe informacje

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom szkolenia zapewniamy szkolenie prowadzone w formie warsztatowej (studia przypadku, ćwiczenia, prezentacje) przez wykwalifikowanego trenera, materiały szkoleniowe, promocyjne, noclegi i wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zgłoszenia

Aby zgłosić się do udziału w Szkole Partycypacji należy pobrać formularz zgłoszeniowy na dysk twardy  (formularz_zgłoszeniowy_do pobrania), wypełnić w dowolnej przeglądarce plików PDF, a następnie wysłać go na adres: soclab@soclab.org.pl do 24.10.2014 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkole Partycypacji określa Regulamin (pobierz).

 

Partnerem Fundacji SocLab przy realizacji Szkoły Partycypacji jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

stocznia

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

FIO_MPiPS_logo1logotyp wojewóztwa

 

 

Laboratorium Obywatelskie – II edycja

Dzięki dotacjom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego możemy realizować kolejną, poszerzoną o wiele nowych działań edycję naszego programu Laboratorium Obywatelskie.Tym razem zaczęliśmy od badań stanu partycypacji w naszym województwie, nad którymi obecnie pracujemy. Zwieńczeniem będzie raport oraz poradnik dla gmin, gdzie zawrzemy praktyczne podpowiedzi, jak prowadzić procesy partycypacyjne.Wkrótce rozpoczniemy też nabór chętnych osób do zostania animatorami partycypacji obywatelskiej (Szkoła Partycypacji). Będziemy również prowadzić warsztaty w szkołach ponadgminazjalnych z tematyki budżetu partycypacyjnego. W 2015 roku podejmiemy kolejne działania, służące zwiększaniu udziału mieszkańców w życiu publicznym. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebook’u!

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

FIO_MPiPS_logo1       logotyp wojewóztwa