Warsztaty z wykorzystaniem gry Smile Urbo

Smile Urbo jest innowacyjną metodą edukacyjną – interaktywną grą symulacyjną, która uczy współpracy i podejmowania decyzji.

Na czym polega gra?

Gracze wcielają się w konkretne postacie – osoby zamieszkujące niewielką wieś – można być np. rolnikiem, dyrektorem szkoły lub rybakiem. W ostatnich latach społeczność wioski przeżywa trudne chwile.
Poziom bezrobocia jest bardzo wysoki, młodzież emigruje, a śmiertelność nowo dramatycznie wzrasta z powodu zanieczyszczenia wody. Pewnego dnia przyjeżdża inwestor, który planuje kupić jedną z dostępnych w wiosce działek i wybudować na niej ekskluzywny hotel. W tym momencie decyzja w sprawie przyszłego losu wspólnoty należy od uczestników gry. Oni podejmują decyzję, która wpłynie na dobrobyt poszczególnych osób i na rozwój całej społeczności. Wszystkie decyzje są monitorowane online poprzez wskaźniki dobrobytu, dzięki czemu gracze widzą bezpośredni wpływ swoich wyborów na poziom bezrobocia, koszty i oczekiwaną długości życia, środowisko naturalne i niezależność żywieniową. Continue reading

Nowy warsztat na temat praw autorskich w szkole! Zapraszamy do Białegostoku!

Wbrew temu, czego by się można spodziewać, prawo autorskie coraz częściej i coraz bardziej bezpośrednio dotyczy każdej niemal sfery życia i działalności. Jednocześnie jest niezrozumiałe, skomplikowane i najeżone wyjątkami. Jak się bezpiecznie w nim poruszać? Co można, a czego nie w klasie, w bibliotece, w domu, w Internecie? Czy można wykorzystać zdjęcie z sieci społecznościowej w prezentacji? Czy odtworzenie filmu w klasie to kradzież? I czemu nie można fotografować Wieży Eiffela?Continue reading

Szkolenia o partycypacji obywatelskiej w projekcie „Laboratorium Obywatelskie”

Szkolenia o tematyce partycypacji obywatelskiej trwały w okresie od września do grudnia 2013 r. Obejmowały zróżnicowaną tematykę, począwszy od odrobiny teorii związanej z partycypacją, poprzez praktyczne aspekty związane z konsultacjami społecznymi, budżetem obywatelskim, funduszem sołeckim, a zakończywszy na mało dotychczas rozpowszechnionej inicjatywie lokalnej. Przeprowadziliśmy 10 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie blisko 150 osób – w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni, urzędnicy, nauczyciele, dziennikarze oraz aktywni mieszkańcy. W każdej z grup szkoleniowych, przeważały nieco inne zagadnienia.

W Łomży analizowaliśmy szczegółowo m.in. fundusz sołecki, dzieląc się doświadczeniami w tym zakresie. Przypatrywaliśmy się dobrym praktykom konsultacji społecznych.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani Edycie Zawojskiej ze Starostwa Powiatowego w Łomży.

2013-09-24 12.29.16 2013-09-24 10.10.47 2013-09-24 10.10.31

Na warsztatach w Michałowie sporo uwagi poświęciliśmy m.in. funduszowi sołeckiemu oraz inicjatywie lokalnej, jako sposobom aktywizacji społecznej mieszkańców w małych miejscowościach.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani Ewie Palinowskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

2013-10-02 09.41.172013-10-02 09.41.332013-10-02 09.41.27 

W Suwałkach byliśmy dwukrotnie. Pierwsze szkolenie skoncentrowane było na warunkach i zasadach udanej partycypacji, m.in. otwartej komunikacji na linii urząd – obywatele. Analizowaliśmy mankamenty prowadzonych procesów konsultacyjnych.

2013-10-29 12.04.25 2013-10-29 12.03.05 2013-10-29 12.02.02

Drugie szkolenie zdominował temat budżetu obywatelskiego, ze względu na aktualne dążenia władz Suwałk do wprowadzenia tego narzędzia do polityki miejskiej.

Za pomoc w organizacji szkoleń i rekrutacji dziękujemy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Centrum Trójki w Suwałkach.

2013-11-15 12.03.05 2013-11-15 12.02.32

Szkolenia w Białymstoku zgromadziły studentów administracji publicznej, nauczycieli akademickich oraz osoby, które na co dzień pracują w urzędach gminy i powiatu. Dzięki temu mieliśmy możliwość dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi konsultacji społecznych w różnych miejscowościach.

Za pomoc w organizacji szkoleń i rekrutacji dziękujemy Pani dr Małgorzacie Wenclik z Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.

2013-11-05 11.19.50 2013-11-05 11.20.04 2013-11-05 11.18.43

Przeprowadziliśmy również szkolenie w gminie Piątnica, gdzie uczestnikami były osoby zaangażowane w działalność pozarządową. Tematy poruszane na szkoleniu oscylowały wokół barier, które uniemożliwiają dialog społeczny, będący podstawą udanej partycypacji obywatelskiej. Zastanawialiśmy się również nad korzyściami wynikającymi z funduszu sołeckiego.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Krzysztofowi Kozickiemu i Pani Hannie Nicińskiej ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Piątnica.

2013-12-02 11.08.50 2013-12-02 11.08.39

W Grajewie uczestnicy szkolenia skoncentrowani byli przede wszystkim na budżecie obywatelskim, który będzie wdrożony w Grajewie w 2014 roku. Analiza różnych przykładów BO w Polsce, pozwoliła określić na co warto zwrócić szczególną uwagę, realizując założone działania.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Tomaszowi Dudzińskiemu z Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

IMG_7658

/fot. T.Dudziński/

Warsztaty w Hajnówce zgromadziły przedstawicieli organizacji społecznych oraz urzędników i radnych. Tematem wiodącym były konsultacje społeczne – warunki udanego procesu oraz dobre praktyki.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Panu Pawłowi Wołkowyckiemu ze Stowarzyszenia „Europartner” AKIE.

2013-12-17 09.57.24 2013-12-17 09.57.07 2013-12-17 09.56.58

Przeprowadziliśmy również szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, którzy w wykonywanej pracy są odpowiedzialni m.in. za organizację konsultacji społecznych. Warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy na temat niezbędnych zasad i etapów konsultacji. Omawialiśmy sposoby na promocję konsultacji społecznych i zwiększanie frekwencji w procesie, w tym wybrane techniki konsultacji.

Za pomoc w organizacji szkolenia i rekrutacji dziękujemy Pani dr Elizie Szadkowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

2013-12-19 12.35.26

/Fotografowała:  A.Maszkowska/

W wielu miejscach, w których byliśmy, uczestnicy szkoleń po raz pierwszy mieli okazję dyskutować oraz poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną. Podczas warsztatów mieli okazję przekonać, że partycypacja jest możliwa oraz może być skuteczna i ciekawa. przeprowadzony przez nas cykl szkoleń wskazał na ogromną potrzebę edukacji w zakresie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – zarówno administracji samorządowej, jak również mieszkańców.

Szkolenia były realizowane w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ewaluacja warsztatów edukacyjnych „Plac Zabaw Arsenał 2012”

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” podobnie jak w 2011 roku wykonała ewaluację zajęć organizowanych i prowadzonych przez Galerię Arsenał w Białymstoku.

Plac Zabaw Arsenał stanowi „wielopłaszczyznowy program edukacyjny, skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych (…) to przede wszystkim platforma do twórczego i niekonwencjonalnego kontaktu z artystami i dziełami sztuki. Co roku, w organizowanych przez nas wydarzeniach edukacyjnych uczestniczy kilka tysięcy osób”.

Inicjatywa pod tą nazwą działa od 2006 roku. Plac Zabaw Arsenał od kilku lat jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt obejmuje m.in. otwarte wykłady z cyklu „Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego?”, spotkania autorskie, promocje książek, projekcje filmowe i wydarzenia specjalne, jak np. kiermasz książek artystycznych i o sztuce adresowanych do małych dzieci.

Kluczową część Placu Zabaw Arsenał stanowią warsztaty rodzinne i tematyczne dotyczące różnych dziedzin sztuki, prowadzone przez wybitnych artystów. Do udziału w warsztatach są zapraszane różne grupy społeczne m.in. rodziny z dziećmi, uczniowie, studenci, uchodźcy z Czeczenii, emigranci mieszkający w Białymstoku, osoby dojrzałe, młodzież zainteresowana technikami sztuki multimedialnej, pacjenci placówek rehabilitacji psychiatrycznej.

Działania edukacyjne są ukierunkowane na wymierne efekty. Stanowią je m.in. takie prace artystów jak „Gra w miasto” (Anna Konik, 2009, video, 12 epizodów), tryptyk „Trylogia białostocka” (Jacek Malinowski), film „Symbole” (Hubert Czerepok, 2012, video).

Plac Zabaw Arsenał w 2010 roku zdobył nominację do tytułu „Gwarancji Kultury” przyznanego przez TVP Kultura. W 2009 roku zaś nominację do konkursu „Tutaj wpada dziecinada” na miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, który ogłosił Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Gazetą Wyborczą w Białymstoku.

Oficjalna strona projektu „Plac Zabaw Arsenał”

tm_plac-zabaw-arsenal-5-1

galeria arsenał

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warsztaty i Szkolenia

Edukacja i upowszechnianie wiedzy należy do głównych celów Fundacji „SocLab”. Prowadzimy szkolenia i warsztaty zaadresowane do środowiska akademickiego, przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów i społeczności lokalnych oraz partnerów biznesowych.

W naszych szkoleniach wykorzystujemy metody aktywizujące i interaktywne. Prowadzą je badacze, praktycy i trenerzy będący specjalistami w swoich dziedzinach.

Specjalizujemy się w tematyce społecznej, gospodarczej i kulturoznawczej. Umożliwiamy przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć na zamówienie.