Akcja Masz Głos

Jesteśmy partnerami akcji Masz Głos Fundacji Batorego od 2019 roku. Dbamy, aby ten ogólnopolski program działał w województwach podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Jeśli chcesz dołączyć do programu, zgłoś się do nas:

Agnieszka Maszkowska, a.maszkowska@soclab.org.pl, 507 181 919

Katarzyna Sztop-Rutkowska, k.sztop-rutkowska@soclab.org.pl, tel. 601 155 546

lub na www.maszglos.pl.


Do akcji Masz Głos zapraszamy organizacje społeczne, grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk, np. działają na rzecz rozwoju swoich lokalnych środowisk, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. W akcji Masz Głos pomagamy im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Dotarliśmy już do 1275 miast w całej Polsce! Co roku najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd Fundacji Batorego.

 
Masz Głos zdalnie. Masz Głos realnie. Działaj lokalnie!

Raport “Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim”

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem Fundacji SocLab “Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim”.

Badania realizowano od czerwca do września 2013 roku. Raport jest końcowym efektem projektu “Diagnoza samorządowej i obywatelskiej współpracy transgranicznej w województwie podlaskim” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim_wersja elektroniczna.pdf

Partnerstwo z Instytutem Socjologii UwB i firmą „Sondaż Podlaski”

Nasze działania skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.

Celami zawiązanego partnerstwa są:

  1. realizacja badań społecznych i marketingowych
  2. implementowanie teoretycznych koncepcji socjologicznych do praktyki społecznej
  3. działalność na rzecz upowszechniania wiedzy socjologicznej
  4. realizacja projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych
  5. wzajemne wsparcie merytoryczne i rzeczowe
  6. wspólna promocja działalności partnerów
  7. wymiana zasobów organizacyjnych
  8. nieodpłatne udostępnianie sal konferencyjnych i dydaktycznych na potrzeby wspólnych przedsięwzięć
  9. realizacja programów praktyk studenckich
  10. wspólna działalność wydawnicza

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną we wrześniu 2011 roku. Fundację założyli pracownicy i absolwenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Od września 2012 roku Fundacja należy do „Wspóltury” – nieformalnej sieci współpracy instytucji działających na rzecz kultury i sztuki w województwie podlaskim. Obecnie Fundacja prowadzi badania na temat kapitału kulturowego regionu (Diagnoza partycypacji uczestnictwa w kulturze).

Więcej informacji: www.soclab.org.pl

Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku został powołany w 1998 roku. Obecnie kształci ok 400 studentów w trybie jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, i ok 200 w trybie niestacjonarnym. Ponadto, od roku akademickiego 2006/2007, uruchomione zostały uzupełniające studia magisterskie na kierunku Socjologia dla absolwentów kierunków humanistycznych pierwszego stopnia.

W Instytucie Socjologii zatrudnionych jest 45 pracowników naukowych, w tym 11 samodzielnych. Zajmują się oni w swoich badaniach problematyką szeroko rozumianych przemian współczesnego społeczeństwa polskiego. Koncentrując swoją uwagę na przemianach religijności, dialogu międzywyznaniowego, kulturowych aspektach struktury społecznej oraz nowych podziałach społecznych. A także, organizacjach pozarządowych, transformacji systemowej w aspekcie gospodarczym, komunikacji międzykulturowej, kulturze globalnej. Szczególne miejsce w podejmowanych badaniach zajmuje problematyka pogranicza i wielokulturowości, która koresponduje z kulturową specyfiką regionu.

Więcej informacji: www.soc.uwb.edu.pl

Sondaż Podlaski to firma zajmująca się realizacją badań społecznych i marketingowych. Współpracuje z największą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej firmą Millward Brown SMG/KRC – jest ośrodkiem realizującym dla jej potrzeb badania na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz z Ośrodkiem Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Sondaż Podlaski realizuje badania społeczne przy wykorzystaniu wszystkich znanych metod badań społecznych i mar­ketingowych. Wykonuje badania w indywidualnych gospodarstwach domowych, w firmach i instytucjach (szkołach i uczelniach) oraz w miejscach publicznych. Dysponuje dużą siecią pracowników, w skład której wchodzą doświadczeni badacze i ankieterzy.

Więcej informacji: www.sondazpodlaski.pl