Skip to content

Tydzień Otwartej Nauki 2017

W świecie naukowym na całym świecie od kilku lat dyskutuje się o idei otwartej nauki. Czym jest otwarta nauka? Zakłada się, że obowiązkiem naukowców, którzy korzystają z publicznych pieniędzy jest udostępnianie za darmo rezultatów prac badawczych, zapewnienie otwartego dostępu do artykułów naukowych, dzielenie się z innymi naukowcami i wszystkimi obywatelami wynikami swoich badań. To postulat istotny dla funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa wiedzy. Otwarty model nauki jest dziś aprobowany i rekomendowany na świecie przez wiele instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie polityki w obszarze nauki m.in. Organizację Narodów Zjednoczonych, Komisję Europejską czy Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Z tego powodu co roku obchodzi się na całym świecie Tydzień Otwartej Nauki. W Białymstoku wydarzenia związane z tą ideą organizują Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku oraz Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” pod patronatem Koalicji Otwartej Edukacji i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do udziału w dwóch bezpłatnych spotkaniach, które odbędą się 21 listopada 2017 roku.

  1. Wydział Pedagogiki i Psychologii,ul. Świerkowa 20, w saliC2.2, godz. 11.00-13.00

Tomasz Lewandowski: „Jak zwiększyć widoczność publikacji naukowych w Internecie z pomocą Google Scholar”

Kamil Śliwowski  „Otwarte zasoby edukacyjne na uczelni, skąd brać i jak z nich korzystać?”

  1. Kawiarnia „Kwestia czasu”, Plac NZS 1, o godz.18.00 Partnerem spotkania jest Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB

Kawiarnia naukowa z Edwinem Bendykiem „Nowy renesans czy samobójstwo oświecenia?” 

Udostępnij