Celem było zapoznanie się z procesem projektowania grywalizacji na dwóch przykładach: aplikacji dla dzieci z zespołem Aspergera motywującej do odrabiania prac domowych oraz aplikacji dla mieszkańców i mieszkanek zachęcającej do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Dodatkowo mogliśmy poznać metodologię Design Thinking i Service Design. Partnerem warsztatów była fundacja  Highlight/inaczej, która specjalizuje się we wdrażaniu grywalizacji w projektach społecznych. http://www.highlight.pl/

Termin: 2015

zdjęcia