Skip to content

Warsztaty partycypacyjne – budżet obywatelski 2015

Serdecznie zapraszamy radnych, członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli białostockiego magistratu, zainteresowanych mieszkańców Białegostoku do prac w grupie roboczej ds. budżetu obywatelskiego na rok 2015.

CEL
Podczas dwóch warsztatowych spotkań wyłoniona grupa robocza dokona podsumowania bieżącej edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku, spróbuje określić mocne i słabe strony procesu. Następnie wypracowane zostaną postulaty i propozycje dotyczące przebiegu i zasad realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2015. Warsztaty prowadzone przez moderatora będą wzmocnione głosami ekspertów, którymi będą praktycy tworzenia budżetu obywatelskiego z innych miast w Polsce.
Nasza inicjatywa jest oddolna – chcemy opracować społeczną koncepcję budżetu partycypacyjnego na kolejny rok.
Szczególnie zachęcamy do udziału osoby, grupy inicjatywne, organizacje, które złożyły wnioski do budżetu obywatelskiego w roku bieżącym.

HARMONOGRAM
Etap I – warsztaty (II połowa listopada br.) – dwa czterogodzinne spotkania
Etap II – dopracowanie propozycji dotyczących przebiegu i zasad realizacji budżetu partycypacyjnego na rok 2015 – praca zdalna nad dokumentem (przełom listopada/grudnia br.)
Etap III – konsultacje publiczne propozycji na portalu konsultacje.soclab.org.pl (I połowa grudnia br.)
Etap IV – przekazanie opracowanej społecznej propozycji do Rady Miasta i Urzędu Miejskiego (II połowa grudnia br.)

Chęć uczestnictwa w pracach grupy roboczej prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub telefonicznie: 731 205 213 do dnia 18 listopada br. Prosimy w zgłoszeniu podać krótkie uzasadnienie chęci do pracy w grupie roboczej.

Ze względu na charakter pracy warsztatowej, ilość miejsc jest ograniczona, dlatego szczególnie zapraszamy osoby, które mogą zaangażować się w prace grupy roboczej na wszystkich jej etapach.

Pierwszy warsztat odbędzie się 21 listopada br. (czwartek) o godzinie 16.30 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, sala nr 128 A (II piętro).

Warsztaty są działaniem realizowanym przez Fundację SocLab w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerzy projektu: Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku

lab_obywatelskie_logo

 

Udostępnij