Jako partner Fundacja SocLab uczestniczyła w projekcie „Węglowa Społeczna
koncepcja” Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, gdzie była odpowiedzialna za realizację ponad 100 godzin warsztatów partycypacyjnych (metoda Charette, planowanie partycypacyjne, elementy Planning for Real).

Termin realizacji: V-VII 2013

Grantodawca: Fundacja im. S. Batorego