Skip to content

Wizyta studyjna w ramach projektu „Rady Seniorów w działaniu”

Wizyta studyjna w ramach projektu „Rady Seniorów w działaniu”

13-15.09.2017 Gdynia, Warszawa, Pruszków

Wizyty studyjne dają pogłębiony wgląd w działania organizacji czy instytucji. Dodatkowym atutem jest budowanie ogólnopolskiej sieci kontaktów i możliwość wymiany doświadczeń i żywej dyskusji. Z tego względu Fundacja SocLab zorganizowała wizytę studyjną w miejsca, które znane są z dobrze prowadzonej polityki senioralnej. W wizycie studyjnej uczestniczyło 34 uczestników projektu, zarówno z istniejących rad seniorów w województwie podlaskim, jak również grup seniorów, którzy taką radę chcieliby zainicjować w swojej gminie.

Pierwszego dnia spotkaliśmy się z Urszulą Zalewską z Fundacji Nadaktywni http://fundacjanadaktywni.org/  w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Mieliśmy okazję obejrzeć film o aktywnych kobietach 60+ pt. „Założę czerwone spodnie”. Po filmie odbyła się dyskusja na temat form aktywności seniorów. Zastanawialiśmy się jak realizować cieszące się popularnością wydarzenia i zachęcać seniorki i seniorów do aktywnego włączania się w życie lokalnej społeczności i jak wykorzystać rady seniorów do wprowadzania zmian w swojej gminie.

Drugi dzień był poświęcony realizowanej z powodzeniem polityce senioralnej w Gdyni. Spotkaliśmy się Centrum Aktywności Seniora (CAS) w Gdyni http://www.cas.gdynia.pl/ oraz w Klubie Seniora na jednym z osiedli, gdzie spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z pracą rady seniora w Gdyni i poznać kierunki polityki senioralnej. W trakcie tego spotkania rozmawialiśmy z dyrektorką CAS Bożeną Zglińską, jak również poznaliśmy aktywne osoby starsze korzystające z oferty Centrum Aktywności Seniora i klubów seniora. W Warszawie uczestnicy wizyty mogli spotkać się z przedstawicielkami Towarzystwa „ę” http://e.org.pl/, które od wielu lat zajmuje się dialogiem międzypokoleniowym i wspiera seniorów w ich lokalnych działaniach. Poznaliśmy ich programy dedykowane osobom starszym.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z Miejską Radą Seniorów w Pruszkowie http://radaseniorowpruszkow.pl Uczestnicy mogli poznać różnorodne działania rady, porozmawiać z jej przedstawicielami, jak również wysłuchać wystąpienia prezydenta Pruszkowa, który przedstawił swoją wizję polityki senioralnej, wypracowanej wspólnie z radą seniorów i mieszkańcami.

   

Udostępnij