Skip to content

Wspieramy współpracę samorządu i organizacji pozarządowych w Łomży

Od maja do października 2015 roku wspieraliśmy proces tworzenia w Łomży podstawowego dokumentu określającego współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi czyli rocznego programu współpracy. Bardzo zależało nam na tym, by dokument ten nie był tylko konsultowany, ale od początku tworzony przez wszystkie zainteresowane podmioty. W Łomży została więc utworzona międzysektorowa grupa robocza. W jej skład wchodzili: przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy i radni. Ważnymi partnerami w pracach były Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Federacja dla Łomży. Aktywne były również inne organizacje, których przedstawiciele regularnie przychodzili na spotkania. Ze strony urzędu bardzo wspierała proces p. Anna Sobocińska, która zajmuje się kontaktem z lokalnymi organizacjami. Prace grupy były moderowane przez moderatora Fundacji SocLab (Ewa Jasińska). Proces rozpoczął się wspólną diagnozą dotychczasowej współpracy. Diagnoza miała charakter jakościowy (dyskusja podczas spotkania nad sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z 2014) oraz ilościowy (ankiety). Kolejne spotkania dotyczyły: przedmiotu, celów oraz zasad współpracy, pozafinansowym i finansowym formom współpracy, wskaźników oceny realizacji programu. Wspólnie wypracowany projekt został poddany konsultacjom społecznym.

Każde spotkanie kończyło się sprawozdaniem z jego przebiegu, które było zamieszczane na stronach Urzędu Miejskiego w Łomży.

Sprawozdanie ze spotkania 22.05.2015

Sprawozdanie ze spotkania 10.06.2015

Sprawozdanie ze spotkania 17.06.2015

Sprawozdanie ze spotkania 24.06.2015

Sprawozdanie ze spotkania 14.10.2015

Rekomendacje dodatkowe na 2016 rok

Projekt Programu Współpracy na 2016

11350530_861341593936958_3229563538978140018_n DSC_0039 IMG_2766 IMG_2771 IMG_2778 IMG_2802 IMG_2821 IMG_2826

lab_obyw_loga_z_zubrem_A4_kolor

Udostępnij